Konfigurere billedkvalitet for Live view-fjernoptagelse

EOS-1D X Mark III1D X Mark IIR3R5R5 CR6R6 Mark IIR7R8R10R50

Indstilling til [Low/Lav] kan forbedre Live View-visningens svartid. Det anbefales ved visning af motiver i hurtig bevægelse i Remote Live View window (vinduet Live view-fjernoptagelse).

  1. Klik på [Opsæt] i indspilningsvinduet.

  2. Klik på [LV quality settings/Indstillinger for LV-kvalitet].

  3. Indstil billedkvaliteten.

    • Klik på [OK] for at lukke dialogboksen.