Formatering af kort

Hvis kortet er nyt eller tidligere er blevet formateret (initialiseret) af et andet kamera eller en anden computer, skal kortet formateres med dette kamera.

Forholdsregler

 • Når kortet er formateret, vil alle billeder og data på kortet blive slettet. Selv beskyttede billeder vil blive slettet, så sørg for, at der intet er, som du vil beholde. Du kan overføre eventuelle billeder og data til en pc eller lignende, før du formaterer kortet.
 1. Vælg [Indstilling: Formatér kort].

 2. Vælg et kort.

  • [Kort 1] repræsenterer kort 1 og [Kort 2] kort 2.
  • Vælg kortet.
 3. Formater kortet.

  • Vælg [OK].
  • Når det gælder formatering på lavt niveau, skal du trykke på knappen Slet for at føje et flueben til [Kontrollér] til [Low Level-formatering] og derefter vælge [OK].

Tips Forhold, der kræver formatering af kort

 • Kortet er nyt.
 • Kortet blev formateret af et andet kamera eller en anden computer.
 • Kortet er fuldt af billeder eller data.
 • Der vises en kortrelateret fejl ().

Formatering på lavt niveau

 • Udfør formatering på lavt niveau, hvis kortets skrive- eller læsehastighed virker langsom, eller hvis du helt vil slette data på kortet.
 • Da formatering på lavt niveau vil formatere alle skrivebare sektorer på kortet, vil formateringen tage længere tid end normal formatering.
 • Under formatering på lavt niveau kan du annullere formatering ved at vælge [Afbryd]. Selv i dette tilfælde vil en normal formatering allerede være færdig, og du kan bruge kortet som normalt.

Kortets filformater

 • CFexpress-kort er exFAT-formateret.
 • SD-kort er formatteret FAT16 eller FAT12.
 • SDHC-kort er formatteret FAT32.
 • SDXC-kort er exFAT-formateret.
 • Individuelle film, der er optaget på exFAT-formaterede kort, optages som en enkelt fil (uden at opdele dem i flere filer), også selvom de overstiger 4 GB, så den resulterende filmfil overstiger 4 GB.

Forholdsregler

 • Du kan muligvis ikke bruge kort, der er formateret med dette kamera, på andre kameraer. Bemærk også, at exFAT-formaterede kort ikke kan genkendes af visse computeroperativsystemer eller kortlæsere.
 • Formatering eller sletning af data på et kort, sletter ikke dataene helt. Vær opmærksom på dette, når du sælger eller kasserer kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af kort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.

Bemærk

 • Kortets kapacitet, som vises på formateringsskærmen, kan være lavere end den kapacitet, der er angivet på kortet.
 • Denne enhed indeholder exFAT-teknologi givet i licens af Microsoft.