Introduktionsvejledning

 1. Indsæt batteriet ().

  • Oplad batteriet ved køb for at tage produktet () i brug.
 2. Indsæt kortet ().

  • Du kan indsætte to kort.
 3. Montér objektivet ().

  • Justér det røde monteringsmærke på objektivet med det røde monteringsmærke på kameraet for at montere objektivet.
 4. Indstil fokusmetodevælgeren på objektivet til AF ().

 5. Indstil afbryderen til Tænd ().

 6. Vip skærmen ud ().

  • Når skærmen til indstilling af dato/tid/zone vises, skal du se Dato/Tid/Zone.
 7. Indstil optagelsesmetoden til [Program AE] ().

  • Tryk på knappen MODE, og drej derefter vælgeren Kommandovælger for at vælge [Program AE].
 8. Fokusér på motivet ().

  • En sporingsramme [AF-punkt] vises over alle de ansigter, der registreres.
  • Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet vil nu fokusere på motivet.
 9. Tag billedet ().

  • Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
  • Som standard optager kameraet i metoden [Hurtig kontinuerlig optagelse plus] ().
 10. Få vist billedet.

  • Det billede, der lige er taget, vises i ca. 2 sek. på skærmen.
  • Tryk på Afspilning-knappen () for at få vist billedet igen.