Tænd for strømmen

 • Tænd

  Kameraet tændes.

 • Multifunktionslås

  Kameraet tændes. Multifunktionslås er aktiveret ().

 • Sluk

  Kameraet er slukket og fungerer ikke. Indstil afbryderen til denne position, når du ikke bruger kameraet.

Bemærk

 • Hvis du indstiller afbryderen til Sluk mens et billede optages på kortet, vises [Gemmer...], og strømmen slukkes, når optagelsen er færdig.

Indstilling af datoen, tiden og tidszonen

Hvis du tænder kameraet, og skærmen til indstilling af dato/klokkeslæt/zone vises, skal du se Dato/Tid/Zone for at indstille dato/klokkeslæt/zone.

Ændring af interface-sprog

Se Sprog, hvis du vil ændre interface-sproget.

Automatisk sensorrensning

 • Når strømafbryderne er indstillet til Sluk, renses sensoren automatisk (hvilket kan give en svag lyd). Under sensorrensningen viser skærmen [Rens nu].
 • Selv under sensorrensning kan du stoppe rensningen og optage med det samme ved at trykke udløserknappen halvt ned ().
 • Hvis du gentagne gange drejer afbryderen til Tænd/Multifunktionslås eller Sluk inden for en kort tidsperiode, vises ikonet [Rens nu] muligvis ikke, men dette indikerer ikke, at kameraet har funktionssvigt.

Indikator for batteriniveau

Når strømafbryderen er indstillet til Tænd, angives batteriniveauet.

Vis
Niveau (%) 100-70 69-50 49-20 19-10 9-1 0

Bemærk

 • Følgende handlinger aflader batteriet hurtigere:
  • Hold udløserknappen halvt nede i længere tid.
  • Ofte aktivering af AF uden at der tages et billede.
  • Om objektivets Image Stabilizer (Billedstabilisator).
  • Brug af Wi-Fi-funktioner.
  • Brug skærmen ofte.
  • Brug af tilbehør, som er kompatibelt med multifunktionsskoen.
 • Antallet af tilgængelige optagelser vil måske være mindre afhængigt af de faktiske optagelsesforhold.
 • Objektivbetjeninger får strøm fra kameraets batteri. Visse objektiver kan aflade batteriet hurtigere end andre.
 • Se [Indstilling: Batteriinfo.] for at kontrollere batteristatussen ().