Fanemenuer: AF (filmoptagelse)

Bemærk

  • Når-objektiver uden en fokusmetodevælger bruges, vises [Fokusmetode] på fanen [Autofokus1].