Indstillinger for Berør og træk AF

Du kan flytte AF-punktet eller Zone AF-rammen ved at trykke eller trække på skærmen, når du ser gennem søgeren.

Berør og træk AF

 1. Vælg [Autofokus: Indst.for Berør og træk AF].

 2. Vælg [Berør og træk AF].

  • Vælg [Aktivér].

Positioneringsmetode

Du kan indstille, hvordan positioner angives, ved hjælp af tryk eller træk.

 1. Indstil [Pos.metode].

  • Absolut

   AF-punktet flytter til den trykte og trukne position på skærmen.

  • Relativ

   AF-punktet flytter i den retning, du trækker, med en mængde svarende til den mængde, du trækker, uanset hvor du trykker på skærmen.

Aktivt berøringsområde

Du kan angive de områder af skærmen, der bruges til betjeninger med tryk og træk.

 1. Indstil [Aktivt berør.omr].

Bemærk

 • Hvis du trykker på skærmen, når [Ansigt+Sporing] er indstillet, vises der en rund orange ramme [Rund orange ramme]. Når du løfter fingeren ved den position, du vil flytte AF-punktet til, vises [Sporing af motiv], og det pågældende motiv spores. Hvis du vil annullere valg af motiv, skal du trykke på SET.