Manuel fokus

Hvis fokusering ikke er muligt med autofokus, kan du forstørre billedet og fokusere manuelt.

 1. Indstil fokusmetodevælgeren på objektivet til MF.

  • Drej objektivfokusringen for at indstille det omtrentlige fokus.
 2. Forstør billedet.

  • Hvert tryk på knappen Forstør eller reducér ændrer forstørrelsesforholdet på følgende måde.
 3. Flyt det forstørrede område.

  • Brug Multikontrol til at flytte det forstørrede område til position for fokusering.
  • Hvis du vil centrere det forstørrede område, skal du trykke Multikontrol lige ind eller trykke på SET.
 4. Indstil fokus manuelt.

  • Mens du ser på det forstørrede billede, skal du dreje på objektivfokusringen for at fokusere.
  • Når du har opnået fokus, skal du trykke på knappen Forstør eller reducér for at vende tilbage til normal visning.

Bemærk

 • Eksponeringen låses i forstørret visning.
 • Selv når du fokuserer manuelt, kan du bruge touch udløser til at optage.

Indstilling af MF-peaking (konturfremhævning)

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere. Du kan indstille konturfarven og justere følsomheden (niveauet) af kantregistrering.

 1. Vælg [Autofokus: Indstilling af MF-peaking].

 2. Vælg [Peaking].

  • Vælg [Til].
 3. Indstil [Niveau] og [Farve].

  • Indstil efter behov.

Forholdsregler

 • I en forstørret visning vises peaking-visning ikke.
 • Under HDMI-output vises peaking-visning ikke på udstyr, der er tilsluttet via HDMI. Bemærk, at peaking-visning vises på kameraskærmen, når [Optagelse: HDMI-visning] er indstillet til [Live View-optagelse+Ekstern skærm].
 • MF-peaking kan være svær at skelne ved høj ISO-hastigheder, når ISO-udvidelse er indstillet. Sænk om nødvendigt ISO-hastigheden, eller indstil [Peaking] til [Fra].

Bemærk

 • Peaking-visning, der er angivet på skærmen, optages ikke på billeder.
 • MF-visning kan være svær at skelne, når Canon Log er indstillet. Indstil om nødvendigt [Visningsassist.] til [Til].

Fokusstyr

Indstilling af [Fokusguide] til [Til] giver en guideramme, der viser, hvilken retning fokuseringen skal justeres i, og i hvilket omfang der er behov for justering. Guideramme vises tæt på øjne, der registreres for hovedmotivet, når [Autofokus: AF-metode] er indstillet til [Ansigt+Sporing], og [Autofokus: Eye Detection] er indstillet til [Aktivér].

 1. Vælg [Autofokus: Fokusguide].

 2. Vælg [Til].

  • Når du har trykket på knappen AF-punktvalg, kan du bruge Multikontrol til at flytte guiderammen i den retning, du trykker (undtagen i Scene Intelligent Auto-metoden).
  • Hvis du vil centrere guiderammen, mens du bruger Multikontrol, skal du trykke Multikontrol lige ind.
  • Hvis du vil indstille guiderammen, efter at du har flytte den med Multikontrol, skal du trykke på SET.
  • Du kan også flytte og indstille guiderammen ved at trykke på skærmen.
  • Hvis du vil centrere guiderammen, skal du trykke på [Indstil AF-punkt til at centre] eller trykke på SET.

Guiderammen angiver den aktuelle position, der er i fokus, og justeringsmængden på følgende måde.

Væsentligt ude af fokus mod uendelighed

En smule ude af fokus mod uendelighed

I fokus

En smule ude af fokus mod nært område

Væsentligt ude af fokus mod nært område

Justeringsoplysninger er ikke registreret

Forholdsregler

 • Under svære optagelsesforhold for AF () kan guiderammen ikke vises korrekt.
 • Højere blændeværdier vil mest sandsynligt forhindre korrekt visning af guideramme.
 • Ingen AF-punkter vises, når guiderammen vises.
 • Fokusstyr vises ikke i disse situationer.
  • Når objektiveres fokusmetodevælger er indstillet til AF
  • Når visning er forstørret
 • Guiderammen vises ikke korrekt under skift eller vipning af TS-E-objektiver.

Bemærk

 • Kameraets tæller for autosluk tæller ikke den tid, der går med at justere fokusset med et objektivs elektroniske fokuseringsring.

AF-hjælpelys aktivt

Du kan aktivere eller deaktivere AF-hjælpelyset på kameraet eller et Speedlite til EOS-kameraer.

 1. Vælg [AF-hjælpelys aktivt].

 2. Vælg en indstilling.

  • [ON] Aktivér

   Aktiverer affyring af AF-hjælpelyset, når det er nødvendigt.

  • [OFF] Deaktivér

   Deaktiverer affyring af AF-hjælpelyset. Indstil den, hvis du foretrækker ikke at affyre AF-hjælpelyset.

  • [LED] Kun LED AF-hjælpelys

   Muliggør affyring af LED-AF-hjælpelys med Speedlites, der er udstyret med denne funktion, når disse flashenheder er monteret. Hvis din Speedlite ikke er forsynet med LED, affyres kameraets AF-hjælpelys i stedet for.

Forholdsregler

 • Hvis en Speedlites brugerdefinerede funktion [AF-hjælpelys aktivt] er indstillet til [Deaktivér], vil AF-hjælpelyset ikke blive udsendt.