Movie Servo AF

Når denne funktion er aktiveret, fokuserer kameraet kontinuerligt på motivet under filmoptagelse.

 1. Vælg [Autofokus: Movie Servo AF].

 2. Vælg [Aktivér].

  • Aktivér

   • Kameraet fokuserer kontinuerligt på motivet, selvom du ikke trykker udløserknappen halvt ned.
   • Hvis du vil bevare fokus på et bestemt sted, eller hvis du foretrækker ikke at optage mekaniske lyde fra objektivet, kan du midlertidigt stoppe Movie Servo AF ved at berøre [Movie Servo AF] nederst til venstre på skærmen.
   • Når Movie Servo AF er sat på pause, og du går tilbage til filmoptagelse efter handlinger som f.eks. at trykke på knappen MENU eller Afspilning eller ændre AF-metoden, fortsætter Movie Servo AF.
  • Deaktivér

   Tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på knappen AF-start for at fokusere.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved indstilling til [Movie Servo AF: Aktivér]

 • Optagelsesforhold, der vanskeliggør fokusering

 • Da objektivet bruges kontinuerligt, og der bruges batteristrøm, vil den mulige filmoptagelsestid () blive forkortet.
 • Kameraets indbyggede mikrofon kan også optage mekaniske lyde fra objektivet eller lyde fra kamera-/objektivbetjeninger, hvis der udføres AF-funktioner, eller kameraet eller objektivet betjenes under filmoptagelse. I dette tilfælde kan brugen af en ekstern mikrofon reducere disse lyde. Hvis lydene stadig distraherer med en ekstern mikrofon, kan det være mere effektivt at fjerne den eksterne mikrofon fra kameraet og placere den et andet sted end kameraet og objektivet.
 • Movie Servo AF standser midlertidigt under zoom og forstørrelse.
 • Hvis et motiv nærmer sig eller bevæger sig væk, eller hvis kameraet flyttes lodret eller vandret (panorering) under filmoptagelse, vil det optagne billede måske midlertidigt blive forstørret eller formindsket (ændring i billedforstørrelse).