Filmoptagelse

Film Optagelse med autoeksponering

Eksponering styres automatisk for at passe til lysstyrken.

 1. Drej Programvælgeren om på Film.

 2. Vælg [Optagelse: Optagemetode].

 3. Vælg [Auto. filmeksp.].

 4. Fokusér på motivet.

  • Før du optager en film, skal du fokusere med AF () eller manuel fokus ().
  • [Autofokus: Movie Servo AF] er som standard indstillet til [Aktivér], så kameraet altid holder fokus ().
  • Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuserer kameraet med den aktuelle AF-metode.
 5. Optag filmen.

  • Tryk på knappen til filmoptagelse for at begynde at optage en film. Du kan også starte optagelse af en film ved at trykke på [Filmoptagelse] på skærmen.
  • Mens filmen optages, vises ikonet [FokusindikatorREC] (1) øverst til højre på skærmen.
  • Lyd optages med filmmikrofonen (2).
  • Du standser optagelse af filmen ved at trykke på knappen til filmoptagelse igen. Du kan også stoppe optagelse af en film ved at trykke på [Stop film] på skærmen.

ISO-hastighed i [Film]-metode

ISO-hastighed indstilles automatisk. Se ISO-hastighed under filmoptagelse.

Manuel filmeksponering Optagelse med manuel eksponering

Du kan manuelt indstille lukkertiden, blændeværdien og ISO-hastigheden til filmoptagelse.

 1. Drej Programvælgeren om på Film.

 2. Vælg [Optagelse: Optagemetode].

 3. Vælg [Manuel filmeksp.].

 4. Indstil lukkertiden, blændeværdien og ISO-hastigheden.

  • Tryk udløserknappen halvt ned, og kontrollér indikatoren for eksponeringsniveau.
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at indstille lukkertiden (1), vælgeren Quick Control-vælger 1 for at indstille blændeværdien (2) og vælgeren Quick Control-vælger 2 for at indstille ISO-hastigheden (3).
  • De tilgængelige lukkertider varierer efter billedhastighed: ().
 5. Fokusér og optag filmen.

Forholdsregler

 • ISO-hastigheden ikke udvides til L (svarende til ISO 50) ved filmoptagelse.
 • Under filmoptagelse skal du undgå at ændre lukkertiden, blændeværdien eller ISO-hastigheden, der kan registrere ændringer i eksponeringen eller skabe mere støj ved høje ISO-hastigheder.
 • Når du optager en film med et bevægeligt motiv, anbefales det at bruge en lukkertid på 1/25 sek. til 1/125 sek. Jo hurtigere lukkertid desto mindre glidende vil motivets bevægelser synes.
 • Hvis du ændrer lukkertiden, mens du optager under fluorescerende lys eller LED-lys, vil der måske blive optaget billedflimren.

Bemærk

 • Eksponeringskompensation med ISO auto kan indstilles i område på ±3 trin.
 • Når ISO auto er indstillet, kan du trykke på knappen AE-lås for at låse ISO-hastigheden. Efter at have låst ISO-hastigheden under filmoptagelse kan du annullere dette ved at trykke på knappen AF-punktvalg. (Låsning af ISO-hastighed bevares, indtil du trykker på knappen AF-punktvalg.)
 • Hvis du trykker på knappen AE-lås og komponerer billedet igen, kan du se forskellen i eksponeringsniveauet på indikatoren for eksponeringsniveau (), sammenlignet med da knappen AE-lås var trykket ned.

ISO-hastighed i [Manuel filmeksponering]-metode

Du kan indstille ISO-hastigheden manuelt eller vælge [AUTO] for at indstille den automatisk. Du kan få yderligere oplysninger om ISO-hastighed under ISO-hastighed under filmoptagelse.

Lukkertid

Tilgængelige lukkertider i metoden [Manuel filmeksponering] (manuel eksponering) kan variere afhængigt af billedhastigheden for dine angivne filmoptagelseskvalitet.

Billedhastighed Lukkertid (sek.)
Normal filmoptagelse Filmoptagelse med høj billedhastighed HDR-filmoptagelse
119,9 fps 1/4000-1/125
100,0 fps 1/4000-1/100
59,94 fps 1/4000-1/8
50,00 fps
29,97 fps 1/1000-1/60
25,00 fps 1/1000-1/50
23,98 fps

Optagelse af stillbillede

Optagelse af stillbilleder understøttes ikke i filmoptagelsesmetoden. Hvis du vil tage stillbilleder, skal du dreje programvælgeren til en anden optagelsesmetode.

Visning af oplysninger (filmoptagelse)

Du kan få detaljer om ikonerne på skærmen til filmoptagelse under Visning af oplysninger.

Forholdsregler

 • Den resterende tid, der vises for filmoptagelse, er kun som retningslinje.
 • Filmoptagelse kan stoppe, før den indledende tidsvisning for optagelse udløber, hvis det røde [Rød temperaturadvarsel]-ikon vises på grund af høj indvendig temperatur i kameraet under optagelse ().