Visning af oplysninger

Optagelsesskærm til stillbilleder

Hver gang du trykker på knappen INFO, vil visningen af oplysninger ændre sig.

 • Kun de aktuelle indstillinger vises.
 1. (1) Største bursthastighed
 2. (2) Antal tilgængelige optagelser/sek. indtil optagelser med selvudløser
 3. (3) Fokusbracketing/HDR/ multieksponering/støjreduktion for multioptagelse/bulb-timer/ Intervaltimer
 4. (4) Optagelsesmetode
 5. (5) AF-metode
 6. (6) AF-funktion
 7. (7) Billedkvalitet
 8. (8) Kort
 9. (9) Fremføringsmetode
 10. (10) Målingsmetode
 11. (11) Advarsel om multifunktionslås
 12. (12) Antal billeder tilbage til fokusbracketing, multieksponering eller intervaltimer
 13. (13) Elektronisk vaterpas
 14. (14) Tilgængelig filmoptagelsestid
 1. (15) Batteriniveau
 2. (16) Image Stabilizer (Billedstabilisator) (IS-metode)
 3. (17) Histogram (Lysstyrke/RGB)
 4. (18) Quick Control-knap
 5. (19) Anti-flimmeroptagelse
 6. (20) Hvidbalance/ Hvidbalancekorrektion
 7. (21) Picture Style
 8. (22) Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering)
 9. (23) Beskæring af stillbilleder/billedformat
 10. (24) AF-punkt (1-punkts AF)
 1. (25) AEB/FEB
 2. (26) Visningsassistent
 3. (27) HDR PQ
 4. (28) Flash klar/FE-lås/High-speed synkronisering
 5. (29) Elektronisk lukker
 6. (30) Touch udløser/opret mappe
 7. (31) AE-lås
 8. (32) Lukkertid
 9. (33) Blændeværdi
 1. (34) Wi-Fi-funktion
 2. (35) Styrke af Wi-Fi-signal
 3. (36) Bluetooth-funktion
 4. (37) Eksponeringssimulation
 5. (38) Forstørrelsesknap
 6. (39) ISO-hastighed
 7. (40) Højlystoneprioritet
 8. (41) Eksponeringskompensation
 9. (42) Indikator for eksponeringsniveau

Bemærk

 • Du kan angive de oplysninger, der vises som svar, ved at trykke på knappen INFO ().
 • Det elektronisk vaterpas vises ikke, kameraet er forbundet via HDMI til et tv-apparat.
 • Andre ikoner kan blive vist midlertidigt, når justeringer er blevet indstillet.

Filmoptagelsesskærm

Hver gang du trykker på knappen INFO, vil visningen af oplysninger ændre sig.

 • Kun de aktuelle indstillinger vises.
 1. (1) Batteriniveau
 2. (2) Filmoptagelsestid tilgængelig/forløbet optagelsestid
 3. (3) Image Stabilizer (Billedstabilisator) (IS-metode)
 4. (4) Optagelsesmetode
 5. (5) AF-metode
 6. (6) Størrelse af filmoptagelse
 7. (7) Lydoptagelsesniveau (manuel/linjeindgang)
 8. (8) Lydstyrke for hovedtelefon
 9. (9) HDR-film
 10. (10) Movie Servo AF
 1. (11) Temperaturadvarsel
 2. (12) AF-punkt (1-punkts AF)
 3. (13) Elektronisk vaterpas
 4. (14) Histogram (Lysstyrke/RGB)
 5. (15) Filmoptagelse i gang
 6. (16) Kort til optagelse/afspilning
 7. (17) Hvidbalance/ Hvidbalancekorrektion
 8. (18) Picture Style
 9. (19) Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering)
 10. (20) Forstørrelsesknap
 1. (21) Indikator for lydoptagelsesniveau (manuel/linjeindgang)
 2. (22) Filmselvudløser
 3. (23) AE-lås
 4. (24) Lukkertid
 5. (25) Advarsel om multifunktionslås
 6. (26) Canon Log
 7. (27) Blændeværdi
 1. (28) Wi-Fi-funktion
 2. (29) Styrke af Wi-Fi-signal
 3. (30) Bluetooth-funktion
 4. (31) ISO-hastighed
 5. (32) Højlystoneprioritet
 6. (33) Eksponeringskompensation
 7. (34) Indikator for eksponeringsniveau (måleniveauer)

Forholdsregler

 • Du kan angive de oplysninger, der vises som svar, ved at trykke på knappen INFO ().
 • Det elektronisk vaterpas vises ikke, kameraet er forbundet via HDMI til et tv-apparat.
 • Det elektroniske vaterpas, hjælpelinjer og histogram kan ikke vises under filmoptagelse (og hvis de vises i øjeblikket vil optagelse af en film rydde visningen).
 • Tid tilgængelig pr. optagelse skifter til forløbet tid, når filmoptagelsen går i gang.

Bemærk

 • Andre ikoner kan blive vist midlertidigt, når justeringer er blevet indstillet.

Sceneikoner

I optagelsesmetoden Scene Intelligent Auto registrerer kameraet scenetypen og indstillinger konfigureres derefter. Den registrerede scenetype angives øverst til venstre på skærmen.

Motiv

Baggrund

Mennesker Andre motiver end personer Baggrundsfarve
I bevæ-gelse*1 Natur/udendørs I bevæ-gelse*1 Luk*2
Lyst Portræt (lyst) Portræt med bevægelse (lyst) Natur/udendørsscene (lyst) Ikke-portræt med bevægelse (lyst) Ikke-portræt tæt på (lyst) Gråt
Baggrundsbelyst Portræt (lyst/baggrundsbelyst) Portræt med bevægelse (lyst/baggrundsbelyst) Natur/udendørsscene (lyst/baggrundsbelyst) Ikke-portræt med bevægelse (lyst/baggrundsbelyst) Ikke-portræt tæt på (lyst/baggrundsbelyst)
Med blå himmel Portræt (med blå himmel) Portræt med bevægelse (med blå himmel) Natur/udendørsscene (med blå himmel) Ikke-portræt med bevægelse (med blå himmel) Ikke-portræt tæt på (med blå himmel) Lys blå
Baggrundsbelyst Portræt (med blå himmel/baggrundsbelyst) Portræt med bevægelse (med blå himmel/baggrundsbelyst) Natur/udendørsscene (med blå himmel/baggrundsbelyst) Ikke-portræt med bevægelse (med blå himmel/baggrundsbelyst) Ikke-portræt tæt på (med blå himmel/baggrundsbelyst)
Solnedgang *3 Ikke-portræt (solnedgang) *3 Orange
Spotlys Portræt (spotlys) Ikke-portræt (spotlys) Ikke-portræt tæt på (spotlys) Mørk blå
Mørk Portræt (mørkt) Ikke-portræt (mørkt) Ikke-portræt tæt på (mørkt)
Med stativ*1 Portræt (mørkt/med stativ)*4*5 *3 Natur/udendørsscene (mørkt/med stativ) *3
 • 1: Vises ikke under filmoptagelse.
 • 2: Vises, når det monterede objektiv har afstandsoplysninger. Med en Extender eller objektiv til næroptagelse vil det viste ikon muligvis ikke svare til den faktiske scene.
 • 3: Ikoner for scener, der er valgt mellem dem der kan registreres, vises.
 • 4: Vises, når alle følgende forhold gælder.
  Optagelsesscenen er mørk, det er en nattescene, og kameraet er monteret på et stativ.
 • 5: Vises med nedenstående objektiver.
  • EF300mm f/2.8L IS II USM
  • EF400mm f/2.8L IS II USM
  • EF500mm f/4L IS II USM
  • EF600mm f/4L IS II USM
  • Image Stabilizer-objekter (Billedstabilisator) frigivet i og efter 2012.
 • Langsommere lukkertider bruges, når betingelserne i både *4 og *5 gælder.

Bemærk

 • Ved visse scener eller optagelsesforhold vil det viste ikon måske ikke svare til den faktiske scene.

Afspilningsskærm

Visning af grundlæggende oplysninger for stillbilleder

 1. (1) HDR-outputstatus/ Visningsassistent
 2. (2) Bluetooth-funktion
 3. (3) Styrke af Wi-Fi-signal
 4. (4) Wi-Fi-funktion
 5. (5) Batteriniveau
 6. (6) Aktuelt billednr./samlet antal billeder/antal billeder fundet
 7. (7) Lukkertid
 8. (8) Blændeværdi
 9. (9) Mængde af eksponeringskompensation
 1. (10) Allerede sendt til en computer/smartphone
 2. (11) Bedømmelse
 3. (12) Billedbeskyttelse
 4. (13) Kortnr.
 5. (14) Mappenr.-Filnr.
 6. (15) Billedkvalitet/redigeret billede/beskæring/billedekstraktion
 7. (16) ISO-hastighed
 8. (17) Højlystoneprioritet

Forholdsregler

 • Hvis billedet blev taget med et andet kamera, kan visse optagelsesoplysninger muligvis ikke vises.
 • Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget på dette kamera, på andre kameraer.

Visning af detaljerede oplysninger for stillbilleder

 1. (1) Blændeværdi
 2. (2) Picture Style/Indstillinger
 3. (3) Lukkertid
 4. (4) Hvidbalancekorrektion/bracketing
 5. (5) Optagelsesmetode/ multieksponeringer/stillbillede fra film
 6. (6) Hvidbalance
 7. (7) Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering)
 8. (8) Billedkvalitet/Redigeret billede/Beskæring
 9. (9) Mængde af eksponeringskompensation
 10. (10) Optagelsesdato og -tid
 1. (11) Histogram (Lysstyrke/RGB)
 2. (12) ISO-hastighed
 3. (13) Rullebjælke
 4. (14) Mængde af flasheksponeringskompensation/ Reflekteret/HDR-optagelse/ Støjreduktion for multioptagelser
 5. (15) Målingsmetode
 6. (16) Filstørrelse
 7. (17) Højlystoneprioritet
 • Når det gælder billeder, der er taget med RAW+JPEG/HEIF-optagelse, angiver RAW filstørrelser.
 • Linjer, der angiver billedområdet, vil blive vist for billeder, der er optaget med billedformatet () og med RAW eller RAW+JPEG indstillet for billedkvalitet.
 • Når det gælder billeder med tilføjede beskæringsinformation vises linjer for at angive billedområdet.
 • Under flashfotografering uden flasheksponeringskompensation vises [Flashfotografering uden flasheksponeringskompensation].
 • [Reflekteret flashfotografering] vises for billeder, der er optaget med reflekteret flashfotografering.
 • Et ikon for effekten () og graden af justeringen for det dynamiske område vises for billeder, der er taget i HDR-optagelse.
 • [Multieksponering] angiver billeder, der er taget i multieksponeringsoptagelse.
 • [Støjreduktion for multioptagelse] angiver billeder, der er behandlet med støjreduktion for multioptagelse.
 • [Stillbillede fra testoptagelser] angiver testoptagelser for timelapse-film.
 • [Billeder, der er oprettet og gemt efter udførelse af behandling] indikerer billeder, der er oprettet og gemt ved at foretage RAW-billedbehandling, tilpasning af størrelse, beskæring eller billedekstraktion.
 • [Beskåret (billeder)] angiver billeder, der er beskåret og derefter gemt.

Visning af detaljerede oplysninger for film

 1. (1) Filmafspilning
 2. (2) Filmoptagelsesmetode/film med høj billedhastighed
 3. (3) Billedstørrelse
 4. (4) Billedhastighed
 1. (5) Komprimeringsmetode
 2. (6) Image Stabilizer (Billedstabilisator) (IS-metode)
 3. (7) Optagelsestid/tidskode
 4. (8) Filmoptagelsesformat
 • For nemheds skyld er forklaringer udeladt for elementer, der også er medtaget i visningen af de grundlæggende/detaljerede oplysninger for stillbilleder, der ikke vises her.

Bemærk

 • Under filmafspilning vises “*, *” for parametrene [Finhed] og [Tærskel] for [Skarphed] i [Picture Style].