Kvalitet af filmoptagelse

Du kan indstille billedstørrelsen, billedhastigheden og komprimeringsmetoden i menuen [Str. for filmopt.] i [Optagelse: Kval. f. filmopt.].

Den billedhastighed, der vises på skærmen [Str. for filmopt.], skifter automatisk afhængigt af indstillingen [Indstilling: Videosystem] ().

Forholdsregler

 • Kortets skrive- og læsehastighed, der kræves til optagelse af film (krav til kortets ydeevne), varierer afhængigt af kvaliteten for filmoptagelse.

Størrelse af filmoptagelse

Billedstørrelse

 • [4K] 3840×2160

  Filmen optages i 4K-kvalitet. Billedformatet er 16:9.

 • [Full HD] 1920×1080

  Filmen optages i Full High-Definition-kvalitet (Full HD). Billedformatet er 16:9.

Forholdsregler

 • Hvis du ændrer indstillingen [Indstilling: Videosystem], skal du også indstille [Optagelse: Kval. f. filmopt.] igen.
 • Andre enheder afspiller måske ikke normalt film såsom 4K, Full HD59,94 fps/50,00 fps og film med høj billedhastighed, fordi afspilningen er behandlingskrævende.
 • Tilsyneladende opløsning og støj kan variere en smule afhængigt af kvaliteten af filmoptagelsen, indstillinger for beskåren optagelse og det anvendte objektiv.

Bemærk

 • For at opnå bedre ydeevne for kortet anbefales det at formatere kortet med kameraet før optagelse af film ().
 • Film kan ikke optages i HD- eller VGA-kvalitet.

4K-filmoptagelse

 • Optagelse af 4K-film kræver et stabilt kort med en hurtig skrivehastighed. Se Kort, der kan optage film for at få yderligere oplysninger.
 • Optagelse af 4K-film øger processorbelastningen meget, hvilket kan øge den indvendige kameratemperatur hurtigere eller højere end ved almindelige film. Hvis der vises et [Begrænsning af overophedning]- eller et [Rød temperaturadvarsel]-ikon under filmoptagelse, kan kortet blive varmt, så stop optagelse af filen og lad kameraet køle ned, før du fjerner kortet. (Fjern ikke kortet med det samme.)
 • I en 4K-film kan du vælge ethvert billede, du vil gemme på kortet, som et JPEG-stillbillede ().

Billedområde

Filmens billedområde varierer afhængigt af faktorer såsom indstillingerne for filmoptagelseskvalitet og beskåren optagelse og det anvendte objektiv.

 • RF-objektiver: Med [Optagelse: Filmbeskæring] indstillet til [Deaktivér]

  • (1) 4K (timelapse) / Full HD (1920×1080) / Full HD (timelapse)
  • (2) 4K (3840 × 2160)

 • RF- eller EF-objektiver: Med [Optagelse: Filmbeskæring] indstillet til [Aktivér]
 • EF-S-objektiver

  • (3) 4K (3840×2160) / 4K (timelapse) / Full HD (1920×1080) / Full HD (timelapse)

Forholdsregler

 • Optagelse film med høj billedhastighed understøttes ikke med EF-S-objektiver eller med [Optagelse: Filmbeskæring] indstillet til [Aktivér].
 • Optagelse med Film digital IS () beskærer billedet yderligere omkring midten af skærmen.

Billedhastighed (fps: frames per second)

 • [119,9 fps] 119,9 fps/[59,94 fps] 59,94 fps/[29,97 fps] 29,97 fps

  For områder, hvor tv-systemet er NTSC (Nordamerika, Japan, Sydkorea, Mexico mv.). Se Høj billedhastighed vedrørende [119,9 fps].

 • [100,0 fps] 100,0 fps/[50,00 fps] 50,00 fps/[25,00 fps] 25,00 fps

  For områder, hvor tv-systemet er PAL (Europa, Rusland, Kina, Australien mv.). Se Høj billedhastighed vedrørende [100,0 fps].

 • [23,98 fps] 23,98 fps

  Hovedsageligt til film. 23,98 fps (23,98 fps) er tilgængelige, når [Indstilling: Videosystem] er indstillet til [Til NTSC].

Komprimeringsmetode

 • [IPB (Standard)] IPB (Standard)

  Komprimerer effektivt flere billeder ad gangen til optagelse.

 • [IPB (Lille)] IPB (Lille)

  Da filmen optages med en bithastighed, som er lavere end med IPB (Standard), vil filstørrelsen være mindre end med IPB (Standard) og afspilningskompatibiliteten højere. Dette vil gøre den tilgængelige optagelsestid længere end med IPB (Standard) (med et kort, der har samme kapacitet).

Filmoptagelsesformat

 • [MP4] MP4

  Alle de film du Optagelse med kameraet, optages som filmfiler i MP4-formatet (filtypenavn “.MP4”).

Kort, der kan optage film

Du kan få oplysninger om kort, der kan optage ved hvert niveau af kvaliteten af filmoptagelsen, ved at se under Krav til ydeevne for kortet.

Test kort ved at optage nogle få film, så du kan være sikker på, at de kan optage korrekt i din angivne størrelse ().

Forholdsregler

 • Før du optager 4K-film, skal du formatere kort ved at vælge [Low Level-formatering] i [Indstilling: Formatér kort] ().
 • Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, når du optager film, bliver filmen muligvis ikke optaget korrekt. Og hvis du afspiller en film på et kort med langsom læsehastighed, afspilles filmen måske ikke korrekt.
 • Når du optager film, skal du bruge højtydende kort med en skrivehastighed, der er tilstrækkeligt højere end bithastigheden.
 • Hvis du ikke kan optage film ordenligt, skal du formatere kortet og prøve igen. Hvis formatering af kortet ikke løser problemet, skal du se på kortproducentens websted osv.

Bemærk

 • For at opnå bedre ydeevne for kortet anbefales det at formatere kortet med kameraet før optagelse af film ().
 • Se kortproducentens websted osv. for at få oplysninger om kortets skrive-/læsehastighed.

Høj billedhastighed

Du kan optage Full HD-film ved høj billedhastighed på 119,9 fps eller 100,0 fps. Dette er ideelt ved optagelse af film, der skal afspilles i slow motion. Den maksimale optagelsestid pr. film er 7 min. og 29. sek.

 • Film, der er optaget med kvaliteten Full HD119,9 fpsIPB (standard) eller Full HD100,0 fpsIPB (standard).
 • Lyd optages ikke i film med høj billedhastighed.
 • Tidskode under filmoptagelse går 4 sekunder frem pr. sekund.
 • Da film med høj billedhastighed optages som filmfiler med 29,97 fps/25,00 fps, afspillet de i slow motion med 1/4 hastighed.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved indstilling til [Høj billedhastig.: Aktivér]

 • Tidskoder optages ikke, når [Tæl op] er indstillet til [Opt. uafhæn.] i [Optagelse: Tidskode] ().
 • Kontrollér indstillingen for [Str. for filmopt.], hvis du returnerer denne indstilling til [Deaktivér].
 • Skærmen kan flimre, hvis du optager film med høj billedhastighed under fluorescerende lys eller LED-lys.
 • I et kort øjeblik, når du starter eller stopper optagelse af film med høj billedhastighed, opdateres filmen ikke, og billedet stopper midlertidligt. Vær opmærksom på dette, når du optager film til eksterne enheder via HDMI.
 • Filmbilledhastigheder, der vises på skærmen, når du optager film med høj billedhastighed, svarer ikke til billedhastigheden for den film, der optages.
 • Hovedtelefoner kan ikke bruges (der kan ikke høres nogen lyd).
 • Billedhastigheden for HDMI-videoudgang er 59,94 fps eller 50,00 fps.

Filmfiler, der overstiger 4 GB

 • Brug af SD-/SDHC-kort, der er formateret med kameraet

  Hvis du bruger kameraet til at formatere et SD-/SDHC-kort, vil kameraet formatere det i FAT32.

  Hvis du optager en film med et FAT32-formateret kort, og filstørrelsen overstiger 4 GB, oprettes der automatisk en ny filmfil.

  Når du afspiller filmen, skal du afspille hver filmfil individuelt. Filmfiler kan ikke afspilles automatisk i rækkefølge. Når filmafspilningen er slut, skal du vælge næste film og afspille den.

 • Brug af SDXC-kort, der er formateret med kameraet

  Hvis du bruger kameraet til at formatere et SDXC-kort, vil kameraet formatere det i exFAT.

  Selv hvis filstørrelsen overstiger 4 GB under filmoptagelse, vil filen blive gemt som en enkelt fil, når du bruger et exFAT-formateret kort (i stedet for at blive opdelt i flere filer).

Forholdsregler

 • Når du importerer filmfiler, der overstiger 4 GB til en computer, skal du bruge enten EOS Utility eller en kortlæser (). Du vil muligvis ikke kunne gemme filer, der overstiger 4 GB, hvis du forsøger at bruge denne standardfunktion i computeroperativsystemet.

Samlet filmoptagelsestid og filstørrelse pr. minut

Se Filmoptagelse for at få yderligere oplysninger.

Tidsbegrænsning for filmoptagelsestid

 • Ved optagelse af film, der ikke er med høj billedhastighed

  Den maksimale optagelsestid per film er 29 min. 59 sek. Når 29 min. 59 sek. nås, stopper optagelsen automatisk. Du kan starte optagelse af en film igen ved at trykke på knappen til filmoptagelse (der optager filmen som en ny fil).

 • Ved optagelse af film med høj billedhastighed

  Den maksimale optagelsestid per film er 7 min. 29 sek. Når 7 min. 29 sek. nås, stopper optagelsen automatisk. Du kan starte optagelse af en film med høj billedhastighed igen ved at trykke på knappen til filmoptagelse (der optager filmen som en ny fil).

Forholdsregler

 • Kameraets indvendige temperatur kan stige, og der kan være minde optagelsestid tilgængelig efter længere tids filmafspilning/Live View-visning.