Wi-Fi-tilslutning via adgangspunkter

Dette afsnit beskriver, hvordan du kommer på et Wi-Fi-netværk via et adgangspunkt, der er kompatibelt med WPS (PBC-metode).

Tjek først positionen af WPS-knappen, og hvor længe du skal holde den nede. Det tager ca. et minut at oprette en Wi-Fi-tilslutning.

 1. Angiv Wi-Fi-indstillingerne til [Aktivér].

 2. Vælg [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 3. Vælg en indstilling.

  • Hvis historikken () vises, skal du skifte skærme med vælgeren Quick Control-vælger 1 Quick Control-vælger 2 eller Multikontrol.
 4. Vælg [Tilføj en enhed at tilslutte til].

  • Følgende meddelelse vises, hvis du har valgt [Smartphone Tilslut til smartphone]. Hvis Camera Connect allerede er installeret, skal du vælge [Vis ikke].
  • På skærmen [Tilslut til smartphone], der vises derefter, skal du vælge [Tilslut via Wi-Fi].
 5. Vælg [Skift netværk].

  • Vises, når [Smartphone] eller [Computer] er valgt.
 6. Vælg [Tilslut vha. WPS].

  Bemærk

 7. Vælg [WPS (PBC-metode)].

  • Vælg [OK].
 8. Tilslutning til adgangspunktet via Wi-Fi.

  • Tryk på adgangspunktets WPS-knap.
  • Vælg [OK].
 9. Vælg [Automatisk valg].

  • Vælg [OK] for at få adgang til indstillingsskærmen for Wi-Fi-funktionen.
  • Hvis der opstår en fejl med [Automatisk valg], kan du se under Manuel konfiguration af IP-adresse.
 10. Angiv indstillingerne for Wi-Fi-funktionen.

  [Smartphone Tilslut til smartphone]

  • På smartphonens Wi-Fi-indstillingsskærm skal du trykke på SSID'et (netværksnavnet), der er vist på kameraskærmen, og derefter angive passwordet for adgangspunktet til forbindelsen.

  Gå til trin 8 under Wi-Fi-tilslutning uden brug af Bluetooth.

  [Computer Fjernbetjening (EOS Utility)]

  Gå til trin 7 eller 8 under Betjening af kameraet via EOS Utility.

  [Overfør billeder til FTP-serverOverfør bill. t. FTP-server]

  Gå til trin 10 under Tilslutning via adgangspunkter.

  [WebtjenesteUpload til webtjeneste]

  Gå til trin 5 under Registrering på image.canon og konfiguration af automatisk afsendelse.

Kameraadgangspunkt-metode

Kameraadgangspunkt-metode er en tilslutningsmetode for direkte tilslutning af kameraet til hver enkelt enhed via Wi-Fi. Vises, når [Smartphone], [Computer] eller [FTP-indstilling] er valgt efter [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 • Nem tilslutning

  Brug den anden enhed til at oprette en Wi-Fi-tilslutning med SSID'et vist på kameraskærmen.

 • Manuel tilslutning

  Angiv SSID'et for den anden enhed for at oprette en forbindelse. Følg instruktionerne på kameraskærmen for at gennemføre tilslutningsindstillingerne.

Manuel konfiguration af IP-adresse

De viste indstillinger afhænger af indstillingen Wi-Fi.

 1. Vælg [Manuelt valg].

  • Vælg [OK].
 2. Vælg en indstilling.

  • Vælg et emne for at få adgang til skærmen for numerisk input.
  • Hvis du vil bruge en gateway, skal du vælge [Aktivér] og derefter vælge [Adresse].
 3. Indtast nummeret.

  • Drej vælgeren Kommandovælger for at flytte inputpositionen i det øverste område, og brug vælgerne Quick Control-vælger 1 Quick Control-vælger 2 eller Multikontrol til at vælge de numre, du vil angive. Tryk på INDSTIL for at indstille det valgte nummer.
  • For at angive de indtastede tale og vende tilbage til skærmen i trin 2 skal du trykke på knappen MENU.
 4. Vælg [OK].

  • Når du har fuldført indstillingen af alle de nødvendige emner, skal du vælge [OK].
  • Er du i tvivl om, hvad du skal indtaste, kan du se under Kontrol af netværksindstillinger eller spørge netværksadministratoren eller en anden person, der kender til netværket.