Genoprettelse af tilslutning via Wi-Fi

Følg disse trin for at genoprette tilslutning via Wi-Fi ved hjælp af de registrerede tilslutningsindstillinger.

 1. Vælg [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg en indstilling.

  • Vælg en indstilling at oprette tilslutning til Wi-Fi fra den viste oversigt. Hvis indstillingen ikke vises, skal du bruge Quick Control-vælger 1-vælgeren til at skifte skærme.
  • Hvis [Tilslutn.historik] er indstillet til [Vis ikke], vises oversigten ikke ().
 3. Betjen den tilsluttede enhed.

  [Smartphone] Smartphone

  • Start Camera Connect.
  • Hvis smartphonens forbindelsesdestination er blevet ændret, skal du gendanne indstillingen for at tilslutte til kameraet via Wi-Fi eller det samme adgangspunkt som kameraet.

   Ved direkte tilslutning af kameraet til en smartphone via Wi-Fi vises “_Canon0A” i slutningen af SSID'et.

  [Computer] Computer

  • EOS-softwaren på computeren.
  • Hvis computerens forbindelsesdestination er blevet ændret, skal du gendanne indstillingen for at tilslutte til kameraet via Wi-Fi eller kameraets adgangspunkt.

   Ved direkte tilslutning af kameraet via Wi-Fi vises “_Canon0A” i slutningen af SSID'et.

  [Overfør billeder til FTP-server] FTP-overførsel

  • Hvis indstillingerne for FTP-serveren blev ændret for at oprette forbindelse til andre enheder, skal du gendanne indstillingerne ved at oprette forbindelse via Wi-Fi til kameraet eller kameraets adgangspunkt.

   Når kameraet tilsluttes direkte til en FTP-server via Wi-Fi, vises “_Canon0A” i slutningen af SSID'et.