Afsendelse af billeder til en webtjeneste

Dette afsnit beskriver, hvordan du sender billeder til image.canon.

Registrering på image.canon og konfiguration af automatisk afsendelse

Du kan registrere image.canon på kameraet og automatisk forberede dine optagelser.

 • En computer eller smartphone med en browser og internetforbindelse er påkrævet.
 • Du skal angive en e-mailadresse, der bruges på din computer eller smartphone.
 • Når det gælder instruktioner i, hvordan du bruger image.canon-tjenester og -oplysninger om lande og områder, hvor de er tilgængelige, kan du gå til webstedet image.canon (https://image.canon/).
 • Separate gebyrer på ISP-tilslutning og adgangspunkter kan gælde.

Trin på kameraet (1)

 1. Angiv Wi-Fi-indstillingerne til [Aktivér].

 2. Vælg [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 3. Vælg [Webtjeneste Upload til webtjeneste].

 4. Vælg [Enig].

 5. Opret en Wi-Fi-forbindelse.

 6. Angiv din e-mailadresse.

  • Angiv din e-mailadresse, og vælg derefter [OK].
 7. Angiv et firecifret tal.

  • Angiv et firecifret tal efter eget valg, og vælg derefter [OK].
 8. Vælg [OK].

  • Ikonet [Webtjeneste] ændres til [Opdater webtjeneste].

Trin på computeren eller smartphonen

 1. Konfigurer kameraets weblink.

  • Få adgang til siden i meddelelsen.
  • Følg instruktionerne i meddelelsen for at fuldføre indstillingerne for kameraweblinkning.

Trin på kameraet (2)

 1. Vælg [OK].

  • Ikonet [Opdater webtjeneste] ændres til [Automatisk afsendelse].
 2. Vælg [Upload til webtjeneste].

 3. Vælg [Send automatisk].

  • Når [Aktivér] er indstillet, sendes billeder automatisk, når du tænder kameraet.
 4. Vælg [Skriv for at sende].

  • Indstil til [Kun stillbil.] eller [Stillbil.+film].
 5. Genstart kameraet.

  • Billederne sendes nu automatisk.
 • Hvis du vil skifte netværk, skal du vælge [Skift netværk] og følge trin 5-8.
 • Hvis du vil fjerne tilslutningen, skal du vælge [Ryd indstil. for kamera-weblink] og derefter [OK].

Bemærk

 • Alle billedfiler på kort sendes, når [Send automatisk] er indstillet til [Aktivér].
 • Når [Send automatisk] er indstillet til [Aktivér], starter automatisk afsendelse (eller der sker en gendannelse efter autosluk).
 • Alle billeder, der er taget under automatisk afsendelse, sendes også.

Forholdsregler

 • Automatisk afsendelse starter ikke under optagelse med intervaltimer.
 • Overførsel stopper i følgende tilfælde.

  • [Flytilstand] er indstillet til [Til]
  • Filmoptagelse er startet
  • En USB-tilslutning er startet
  • Batterikapacitet er lav
  • Kameraets afbryder er indstillet til Sluk