Billedoverførsel til FTP-servere

Dine billeder overføres til en FTP-server på det netværk, kameraet er tilsluttet.

Forberedelse

Der kræves en computer, der kører følgende operativsystemer. Computeren skal på forhånd indstilles til at fungere som en FTP-server.

 • Windows 10 (ver. 1607 eller nyere)
 • Windows 8.1, Windows 8.1 Pro

Hvis du ønsker vejledning i, hvordan du sætter din computer op som en FTP-server, kan du finde det i computerens dokumentation.

Tilslut på forhånd den computer, der ska bruges som FTP-server, til adgangspunktet.

Tilslutning til adgangspunktet

 1. Angiv Wi-Fi-indstillingerne til [Aktivér].

 2. Vælg [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 3. Vælg [Overfør billeder til FTP-serverOverfør bill. t. FTP-server].

 4. Vælg [Tilføj en enhed at tilslutte til].

 5. Vælg [Indstillingsmetode].

  • Vælg en indstilling og derefter [OK] for at gå til den næste skærm.
  • Vælg [Konfigurér online] for at konfigurere tilslutningsindstillinger, og opret derefter forbindelse til netværket.
  • Vælg [Konfigurér offline] for at konfigurere indstillingerne for FTP-serveren uden at tilslutte.
 6. Vælg [Tilslut vha. WPS].

 7. Vælg [WPS (PBC-metode)].

  • Vælg [OK].
 8. Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet.

  • Du kan finde oplysninger om, hvor WPS-knappen er placeret, og hvor lang tid den skal holdes nede, i instruktionsmanualen til adgangspunktet.
  • Vælg [OK] for at starte tilslutningen til adgangspunktet. Følgende skærm vises, når kameraet er tilsluttet adgangspunktet.
 9. Vælg en indstilling for IP-adresse.

  • Vælg [OK].
 10. Vælg en IPv6-indstilling.

  • Vælg [OK].

Konfiguration af tilslutningsindstillinger for FTP-server

 1. Vælg en FTP-indstilling.

  • Vælg [FTPS] for at få en sikker FTP-overførsel ved hjælp af et rodcertifikat. Få oplysninger om indstillinger af rodcertifikater under Indst. rodcertif..
  • Vælg [OK] for at gå til næste skærm.
 2. Vælg [Adresseindstilling].

  • Vælg [OK] for at gå til næste skærm.
  • Det virtuelle tastatur vises, hvis du har angivet [Automatisk valg] for IP-adressen eller [Manuelt valg] for DNS-adressen.
  • Der vises en skærm til numerisk input, hvis du har angivet [Deaktivér] for DNS-adressen.
 3. Indtast FTP-serverens IP-adresse.

  • Brug det virtuelle tastatur () til at angive IP-adressen. Hvis der bruges DNS, skal du angive domænenavnet.
  • For at angive de indtastede værdier og vende tilbage til skærmen i trin 2 skal du trykke på knappen MENU.
 4. Konfigurer portnummeret.

  • Normalt skal du indstille [Indstilling af portnr.] til 00021.
  • Vælg [OK] for at gå til næste skærm.
 5. Konfigurér indstillingen for passiv-tilstand.

  • Vælg [OK] for at gå til næste skærm.
  • Hvis der vises en fejl 41 (Kan ikke tilslutte til FTP-server) i trin 8, kan denne muligvis løses ved at indstille [Passiv-tilstand] til [Aktivér].
 6. Konfigurér proxy-serverindstillinger.

  • Vises ikke, hvis du har valgt [FTPS] i trin 1.
  • Vælg [OK] for at gå til næste skærm.
 7. Konfigurer login-metoden.

  • Vælg [OK] for at gå til næste skærm.
 8. Angiv en destinationsmappe.

  • Vælg [Rod-mappe] for at få gemt billeder i den rodmappe, der er angivet i FTP-serverens indstillinger.
  • Vælg [Vælg mappe] for at angive en destinationsmappe i rodmappen. Hvis mappen ikke findes, oprettes den automatisk.
  • Vælg [OK] for at gå til næste skærm.
  • Når følgende meddelelse vises, skal du vælge [OK] for at angive tillid til målserveren.
 9. Vælg [OK].

  • Ikke vist i offlinekonfiguration.

Tilslutningsindstillingerne for FTP-overførsel er nu gennemført.

Indstilling for FTP-overførsel

Du kan konfigurere de indstillinger, der er relateret til FTP-overførsel og strømbesparelse.

 1. Vælg [Trådløse funktioner: Indstil. for Wi-Fi].

 2. Vælg [Indst. for FTP-overførsel].

 3. Vælg en indstilling, du vil konfigurere.

  • Autooverførsel

   Vælg [Aktivér] for at få automatisk billedoverførsel til FTP-serveren umiddelbart efter optagelse. Du kan fortsætte med at tage stillbilleder som altid, mens billedoverførslen er i gang.

   Forholdsregler

   • Før du tager fotos, skal du sikre dig, at der er indsat et kort i kameraet. Hvis du tager billeder uden at de optages, kan de ikke overføres.
   • Automatisk overførsel af film under optagelse understøttes ikke. Når du er færdig med optagelsen, skal du overføre film, sådan som det er beskrevet i Overførsel af flere billeder på én gang eller Tilføjelse af en billedtitel før overførsel.
   • Billeder kan ikke slettes under billedoverførsel.

   Bemærk

   • Ved kontinuerlig optagelse overføres billeder til FTP-serveren i den rækkefølge, de optages.
   • De optagne billeder gemmes også på kortet.
   • Hvis der er billeder, hvor overførslen mislykkes eller afbrydes, forsøger kameraet automatisk at overføre igen, når forbindelsen er genoprettet (). Du kan prøve igen senere for manuelt at overføre alle disse billeder på én gang ().
   • Gentaget autooverførsel forsøges ikke, hvis netværksindstillingerne (såsom FTP-serverindstillinger) ændres, før automatisk FTP-overførsel går i gang.
  • Overfør type/str.

   I [JPEG til overførs.] kan du angive størrelsen på billeder, der skal overføres. For f.eks. at overføre mindre JPEG, når kameraet er indstillet til at optage større JPEG-filer på et kort og mindre JPEG-filer på det andet, skal du indstille [Mindre JPEG].

   I [RAW+JPEG overførsel] eller [RAW+HEIF-overførsel] kan du angive den type af billeder, der skal overføres.

   Bemærk

   • Når kameraet er indstillet til at optage RAW-billeder til enten et kort og JPEG- eller HEIF-filer til det andet, skal du angive, hvilke billeder der skal overføres i indstillingen [RAW+JPEG overførsel] eller [RAW+HEIF-overførsel]. Ligeledes skal du angive dine overførselspræference, når RAW+JPEG-billeder eller RAW+HEIF-billeder samtidigt optages på et enkelt kort.
   • De optagne billeder gemmes også på kortet.
   • Når billeder af den samme størrelse optages på begge kort samtidigt, får billeder, der er optaget på kortet, der er valgt til [Optagelse Optag/afspil] eller [Optagelse Afspil] i [Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg], prioritet i forhold til overførslen.
  • Overfør med SET

   Når den er angivet til [Aktivér], skal du blot trykke på INDSTIL for at overføre det viste billede. Du kan fortsætte med at tage stillbilleder som altid, mens billedoverførslen er i gang.

   Bemærk

   • Film kan ikke overføres på denne måde.
  • Indst. rodcertif.

   Hvis du har angivet [FTPS] FTP-metoden, da du konfigurerede tilslutningsindstillingerne, skal det rodcertifikat, der bruges af FTPS-server, importeres til kameraet.

   Forholdsregler

   • Kun det rodcertifikat, hvis filnavn er “ROOT.CER”, “ROOT.CRT” eller “ROOT.PEM” kan importeres til kameraet.
   • Der kan kun importeres én rodcertifikatfil til kameraet. Indsæt et kort, der i forvejen indeholder rodcertifikatfilen.
   • Det prioritetskort, der er valgt for [Optagelse Optag/afspil] eller [Optagelse Afspil] i [Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg], bruges til at importere et certifikat.
   • Måske er det ikke muligt at have tillid til de servere, du forsøger at oprette forbindelse til ved FTPS-forbindelser med et selvsigneret certifikat.

   Vælg [Hent rodcertifikat fra kort] for at importere rodcertifikatet på kortet.

   Hvis du vil kontrollere, hvem rodcertifikatet er udstedt til og af samt gyldighedsperioden, skal du vælge [Se rodcertifikatdetaljer].

   Hvis du vil slette det rodcertifikat, der blev importeret til kameraet, skal du vælge [Slet rodcertifikat].

  • Strømbesparelse

   Når [Aktivér] er indstillet, og der ikke er overført noget billede i en bestemt periode, logger kameraet af FTP-serveren og afslutter Wi-Fi-tilslutningen. Forbindelsen genoprettes automatisk, når kameraet er klar til billedoverførsel igen. Hvis du foretrækker ikke at afslutte Wi-Fi-tilslutningen, skal du angive [Deaktivér].

Overførsel af flere billeder på én gang

Når du har optaget, kan du vælge flere billeder og overføre dem alle på én gang, eller du kan overføre usendte billeder eller billeder, der ikke kunne sendes tidligere.

Du kan fortsætte med at tage stillbilleder som altid, mens billedoverførslen er i gang.

Forholdsregler

 • Billedoverførsel i gang sættes på pause, hvis du skifter til filmfunktion. Hvis du vil genoptage billedoverførsel, skal du skifte til fotometode.

Valg af billeder til overførsel

 1. Vælg [Trådløse funktioner: Billedoverførsel].

 2. Vælg [Billedvalg/-overf.].

 3. Vælg [FTP-overførsel].

 4. Vælg [Vælg bil.].

 5. Vælg det billede, der skal overføres.

  • Brug vælgeren Quick Control-vælger 1 til at vælge et billede, der skal overføres, og tryk derefter på INDSTIL.
  • Brug vælgeren Quick Control-vælger 1 til at tilføje et flueben [Kontrollér] øverst til venstre på skærmen, og tryk derefter på INDSTIL.
  • Du kan dreje vælgeren Quick Control-vælger 2 mod uret for at skifte til at vælge billeder fra 3-billedvisningen. Drej vælgeren Quick Control-vælger 2 mod uret for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen.
  • Hvis du vil vælge et andet billede, der skal overføres, skal du gentage trin 5.
  • Når du har valgt billeder, skal du trykke på knappen MENU.
 6. Vælg [Overfør].

 7. Vælg [OK].

  • De valgte billeder overføres til FTP-serveren.

Valg af flere billeder

Flere billeder kan overføres på én gang, når du har valgt en udvælgelsesmetode. Du kan fortsætte med at tage stillbilleder som altid, mens billedoverførslen er i gang.

 1. Gå til skærmen [Billedvalg/-overf.].

 2. Vælg en valgmetode.

I en mappe

 • Vælg [VælgMappe].
 • Vælg din foretrukne valgmetode.
  • Hvis du vælger [Vælg bill. hvis overf. mislyk.], vælges alle billeder i den valgte mappe, for hvilke overførsel mislykkedes.
  • Hvis du vælger [Vælg ikke-overførte billeder], vælger du alle billeder, der ikke er sendt i den valgte mappe.
  • Hvis du vælger [Vælg bil. overf. misly.(kun Beskyt)] vælges alle beskyttede billeder i den valgte mappe, for hvilke overførsel mislykkedes.
  • Hvis du vælger [Vælg ikke-overf. bil. (kun Beskyt)], vælger du alle beskyttede billeder, der ikke er sendt i den valgte mappe.
  • Hvis du vil vælger [Ryd overførselshistorik], ryddes overførselshistorikken for billederne i den valgte mappe.
  • Når overførselshistorikken er slettet, kan du vælge [Vælg ikke-overførte billeder] og overføre alle billederne i mappen igen.
  • Når overførselshistorikken er slettet, kan du vælge [Vælg ikke-overf. bil. (kun Beskyt)] og overføre alle de beskyttede billeder i mappen igen.
 • Vælg en mappe.
 • Vælg [OK] for at overføre de valgte billeder til FTP-serveren.

I et kort

 • Vælg [Alle bil.].
 • Vælg din foretrukne valgmetode.
  • Hvis du vælger [Vælg bill. hvis overf. mislyk.], vælges alle billeder på det kort, for hvilke overførsel mislykkedes.
  • Hvis du vælger [Vælg ikke-overførte billeder], vælges alle de billeder på det kort, der ikke er sendt.
  • Hvis du vælger [Vælg bil. overf. misly.(kun Beskyt)], vælges alle beskyttede billeder på det kort, for hvilke overførsel mislykkedes.
  • Hvis du vælger [Vælg ikke-overf. bil. (kun Beskyt)], vælges alle de beskyttede billeder på kortet, der ikke er sendt.
  • Hvis du vil vælger [Ryd overførselshistorik], ryddes overførselshistorikken for billeder på kortet.
  • Når overførselshistorikken er slettet, kan du vælge [Vælg ikke-overførte billeder] og overføre alle de billeder, der er optaget på kortet, igen.
  • Når overførselshistorikken er slettet, kan du vælge [Vælg ikke-overf. bil. (kun Beskyt)] og overføre alle beskyttede billeder, der er optaget på kortet, igen.
 • Vælg [OK] for at overføre de valgte billeder til FTP-serveren.

Vælg område

 • Vælg [Område].
 • Hvis du markerer det første og sidste billede af området, markeres alle billederne i området med et flueben [Kontrollér], og der sendes en kopi af hvert enkelt billede.
 • Når du har valgt billeder, skal du trykke på knappen MENU.
 • Vælg [OK] for at overføre de valgte billeder til FTP-serveren.

Overførsel af billeder i formatet RAW+JPEG eller RAW+HEIF

For RAW+JPEG- eller RAW+HEIF images-billeder kan du angive, hvilket billede du vil overføre.

 1. Vælg [Trådløse funktioner: Billedoverførsel].

 2. Vælg størrelsen på de billeder, der skal overføres.

  • RAW+JPEG overførsel

   • Vælg [RAW+JPEG overførsel], og vælg derefter [JPEG], [RAW] eller [RAW+JPEG].
  • RAW+HEIF-overførsel

   • Vælg [RAW+HEIF-overførsel], og vælg derefter [Kun HEIF], [RAW] eller [RAW+HEIF].

Forholdsregler

 • Visse menupunkter er ikke tilgængelige under billedoverførsel.

Bemærk

 • Denne indstilling er knyttet til indstillingerne [RAW+JPEG overførsel] og [RAW+HEIF-overførsel] på skærmen [Overfør type/str.] ().
 • Billedoverførsel i gang sættes på pause, hvis du skifter til filmfunktion.

Tilføjelse af en billedtitel før overførsel

Du kan tilføje en registreret billedtitel til hvert enkelt billede inden overførsel. Dette er praktisk, hvis du f.eks. vil oplyse modtageren om antallet af print. Billedtitler tilføjes også til de billeder, der er gemt på kameraet.

 • Du kan kontrollere de tilføjede billedtitler ved at undersøge Exif-oplysningerne i brugerkommentarerne.
 • Billedtitler kan oprettes og registreres med EOS Utility ().
 1. Vælg [Trådløse funktioner: Billedoverførsel].

 2. Vælg [Overfør med billedtitel].

  • Det senest viste billede vises.
 3. Angiv billedtitel.

  • Vælg [Billedtitel], og vælg indholdet af billedtitlen på den viste skærm.

 4. Vælg [Overfør].

  • Billedet er blevet overført med billedtitlen. Efter overførslen vender visningen tilbage til skærmen [Billedoverførsel].

Forholdsregler

 • Andre billeder kan ikke vælges på skærmen [Overfør med billedtitel]. Vælg et andet billede til overførsel med en billedtitel, og vis dette billede før de efterfølgende trin.

Forsøg igen automatisk, hvis overførsel mislykkes

Hvis overførslen mislykkes, blinker adgangsindikator på kameraet rødt. I følgende tilfælde vises følgende skærm, når du har trykket på knappen MENU og valgt [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

For at få løst den fejl, der vises, skal du se fejlfindingsoplysningerne ().

Når du har løst problemet, vil de billeder, der ikke kunne sendes i første omgang, blive overført automatisk. Når denne funktion er aktiveret, forsøges automatisk overførsel igen efter fejl, uanset om der benyttes automatisk overførsel eller der overføres billeder manuelt via FTP. Bemærk, at hvis du annullerer en overførsel eller slukker kameraet, forsøges overførsel ikke automatisk.

Se Overførsel af flere billeder på én gang, og overfør billeder efter behov.

Bemærk

 • Hvis du vil logge af automatisk og afbryde Wi-Fi-tilslutningen efter overførsel, kan du konfigurere strømbesparelse på skærmen [Indst. for FTP-overførsel] ().
 • Hvis du foretrækker ikke at afbryde Wi-Fi-tilslutningen, skal du angive [Strømbesparelse] på skærmen [Indst. for FTP-overførsel] () til [Deaktivér].

Visning af overførte billeder

Billeder, der er overført til FTP-serveren, opbevares i mapper, der er specificeret i indstillinger for FTP-serveren som følger.

 • Destinationsmappe for FTP-serveren

  • Under standardindstillingerne for FTP-serveren lagres billeder i mappen [Drev C] → [Inetpub], mappen → [ftproot] eller i en undermappe i denne mappe.
  • Hvis indstillingerne for rodmappen i overførselsdestinationen er ændret i FTP-serverindstillingerne, kan du spørge FTP-serveradministratoren, hvor dine billeder overføres til.