Optagelse med Speedlites

Speedlites i EL/EX-serien til EOS-kameraer

Funktioner i EL/EX-serien af Speedlites (sælges separat) kan bruges ved flashfotografering med kameraet.

Se instruktionsmanualen til Speedlite i EL/EX-serien for at få instruktioner.

 • Flasheksponeringskompensation

  Du kan justere flashoutputtet (flasheksponeringskompensation). Når der vises et billede på skærmen, skal du trykke på knappen Multifunktion, dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 for at vælge flasheksponeringskompensationselementet og derefter dreje vælgeren Kommandovælger for at indstille mængden af flasheksponeringskompensation. Du kan indstille flasheksponeringskompensationen med op ±3 trin i intervaller på 1/3 trin.

 • FE-lås

  Dette gør det muligt at opnå den rigtige flasheksponering til en bestemt del af motivet. Ret midten af søgeren mod motivet, tryk på kameraets AE-lås-knap, komponér derefter billedet, og tag det.

Forholdsregler

 • Angivelse af [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] () til en anden indstilling end [Deaktivér], kan stadig få billeder til at se lysere ud, også selvom du indstiller en lav flasheksponeringskompensationen for mørkere billeder.
 • Ved flashfotografering: skal du angive [Optagelse: Lukkermetode] til en anden indstilling end [Elektronisk] ().

Bemærk

 • Speedlite affyres automatisk et AF-hjælpelys efter behov, hvis det er svært at bruge autofokus under svag belysning.
 • Du kan også indstille flasheksponeringskompensation på Quick Control-skærmen () eller i indstillingen [Flashindstillinger] for [Optagelse: Ekstern Speedlite-kontrol] ().
 • Kameraet kan tænde på visse Speedlites automatisk, når kameraet er tændt. Du kan få flere oplysninger i instruktionsmanualen til Speedlites, der understøtter denne funktion.

Andre Canon Speedlites end EL/EX-serien

 • Med en Speedlite fra EZ/E/EG/ML/TL-serien, der er indstillet til A-TTL eller TTL-autoflashindstilling, kan flash kun udløses ved fuld udladning.

  Indstil kameraets optagelsesmetode til [Manuel eksponering] eller [Blændeprioriteret AE], og juster blændeværdien før optagelse.

 • Hvis du bruger en Speedlite, der har manuel flashmetode, skal du optage i den manuelle flashmetode.

Flashenheder, der ikke er fra Canon

 • Synkroniseringshastighed

  Kameraet kan synkroniseres med flashenheder, der ikke er fra Canon, på op til 1/250 sek. (eller op til 1/200 sek. med [Optagelse: Lukkermetode] indstillet til [Mekanisk]). Med store flashenheder er varighed af flashen længere end med en kompakt flashenhed og varierer afhængigt af modellen. Før optagelse skal du bekræfte, at flashsynkroniseringen udføres korrekt, ved at tage nogle testoptagelser ved en synkroniseringshastighed på ca. 1/60 sek. til 1/30 sek.

 • Stik til pc

  • Du kan bruge flashenheder med en synkroniseringsledning via stik til PC (). Stikket har låsetråde, som forhindrer, at ledningen utilsigtet tages ud.
  • Stikket til PC har ingen polaritet. Synkroniseringsledning kan tilsluttes uanset polaritet.

Forholdsregler

 • Brug af kameraet med en dedikeret flashenhed eller flashtilbehør til kameraer fra andre producenter giver risiko for funktionsfejl eller endda beskadigelse.
 • Tilslut ikke flashenheder med en udgangsspænding på 250 V eller mere til kameraets unikke pc-stik.
 • Montér ikke en flash med høj spænding på kameraets hot shoe. Den kan muligvis ikke udløses.

Bemærk

 • Du kan bruge en flashenhed, der er sat på kameraets hot shoe og en anden, der er forbundet til pc'en, samtidigt.