Lukkermetode

Du kan vælge metoden til udløsning af lukker.

 1. Vælg [Optagelse: Lukkermetode].

 2. Vælg en indstilling.

 • Mekanisk

  Optagelse aktiverer den mekaniske lukker. Det anbefales, når der optages med blænde med en lyst objektiv helt åbent.

 • Elek. før. luk.

  Optagelse aktiverer kun den 2. lukkerlameludløser.

 • Elektronisk

  Gør det muligt at optage uden en lukkerlyd.

  Under kontinuerlig optagelse optager kameraet altid ved høj hastighed (op til ca. 20 optagelser/sek.). Derudover vises den hvid ramme gentagne gange under kontinuerlig optagelse.

Forholdsregler

 • Billedområder, der er ude af fokus, kan være ufuldstændige, når der optages tæt på den maksimale blænde med høje lukkertid, afhængigt af optagelsesforholdene. Hvis du ikke kan lide udseendet af billedområder ude af fokus, kan det muligvis give bedre resultater, hvis du optager på følgende måder.

  • Optag med en anden indstilling end [Elek. før. luk.].
  • Sænk lukkertiden.
  • Forøg blændeværdien.
 • Forholdsregler ved indstilling til [Elektronisk]

 • Vær ansvarlig, når du bruger den elektroniske lukker, og respekter rettigheder i forhold til fortrolighed og portrætter.
 • Der gælder nogle restriktioner i forhold til lukkertid. Lukkertider under 0,5 sek. er ikke tilgængelige.
 • Den kontinuerlige optagelseshastighed bliver langsommere afhængigt af optagelsesforholdene.
 • Billeder af motiv i hurtig bevægelse kan se forvrængede ud.
 • Med visse objektiver og under visse optagelsesforhold kan objektivets fokusering og justering af blænden muligvis høres.
 • Der kan blive vist lysstriber, og optagne billeder kan være påvirket af lyse eller mørke bånd, hvis du optager med elektronisk lukker under flashudladning med andre kameraer eller under fluorescerende lys eller andre flimrende lyskilder.
 • Brug af zoom under kontinuerlig optagelse kan forårsage ændringer i eksponeringen, og det gælder selv ved det samme f/nummer. Yderligere oplysninger findes på Canons websted.
 • [Elek. før. luk.] bruges til bulb-eksponeringer.
 • AEB-optagelse og flashfotografering er ikke tilgængelig.
 • Nogle funktioner kan være begrænset, men du kan gå tilbage til optagelse med tidligere indstillinger ved at skifte til en anden indstilling end [Elektronisk].
 • [Aktivér] bruges til [Hurtig kontinuerlig optagelseHøjhastighedsvisning], når [Eksp.simulation] er indstillet til [Aktivér] andre fremføringsmetoder end [Enkelt optagelse].