Navne på dele

 1. (1) INDSTILLING-knap
 2. (2) Knap til filmoptagelse
 3. (3) Kommandovælger Kommandovælger
 4. (4) Multifunktion Multifunktionsknap
 5. (5) Udløserknap
 6. (6) Belysning af LCD-panel Knap til skift af oplysninger/belysning på LCD-panel
 7. (7) Indikator for selvudløser/AF-hjælpelys
 8. (8) Fjernbetjeningssensor
 9. (9) Greb (Batterirum)
 10. (10) Ledningsstik til DC-kobler
 11. (11) Knap til visning af dybdeskarphed
 12. (12) Kontakter
 1. (13) Objektivfatning
 2. (14) Flashsynkroniseringskontakter
 3. (15) Hot shoe
 4. (16) Monteringsmærke til RF-objektiv
 5. (17) Afbryder
 6. (18) Remholder
 7. (19) Mærke for billedplan Mærke for billedplan
 8. (20) Mikrofon
 9. (21) Lukkerlamel/billedsensor
 10. (22) Udløserknap til objektiv
 11. (23) Låsestift til objektiv
 12. (24) Fjernbetjeningsstik
 13. (25) Kameradæksel
 1. (1) Øjestykke
 2. (2) Søgerokular
 3. (3) MENU Menu-knap
 4. (4) Højttaler
 5. (5) Stikdæksel
 6. (6) LCD-panel
 7. (7) Multifunktionslås Multifunktionslåseknap
 8. (8) Quick Control-vælger 2 Quick Control-vælger 2
 9. (9) AF-start AF-startknap
 10. (10) Multikontrol Multikontrol (kan også presses lige ind)
 11. (11) Forstør eller reducér Forstør/reducér-knap
 12. (12) Q (Quick Control) Quick Control-knap
 1. (13) INFO Info-knap
 2. (14) INDSTIL Indstillingsknap
 3. (15) Adgangsindikator
 4. (16) Slet Sletteknap
 5. (17) Afspilning Afspilningsknap
 6. (18) Mikrofon til stemmememo
 7. (19) Søgersensor
 8. (20) /BEDØM Knap til bedømmelse/stemmememo
 9. (21) Ekstern mikrofon IN-stik Ekstern mikrofon IN-stik
 10. (22) Digital-stik Digital-stik
 11. (23) HDMI micro OUT-stik HDMI micro OUT-stik
 12. (24) Hovedtelefonstik Hovedtelefonstik
 13. (25) Flashudladning Stik til pc
 1. (1) Dioptrijusteringsknap
 2. (2) Placeringshul til tilbehør
 3. (3) Skærm
 4. (4) Stativgevind
 5. (5) Serienummer (husnummer)
 6. (6) AE-lås AE-låseknap
 7. (7) AF-punktvalg Knap til AF-punktvalg
 8. (8) Remholder
 1. (9) Låg til kortslot
 2. (10) Kortudløserknap
 3. (11) Kortslot 2
 4. (12) Kortslot 1
 5. (13) Dæksellås til batterirum
 6. (14) Batterirummets dæksel
 7. (15) Quick Control-vælger 1 Quick Control-vælger 1

Visning af oplysninger i LCD-panel

De viste oplysninger varierer afhængigt af kamerastatussen. Se Visning af oplysninger for oplysninger om ikoner.

Information i søgeren

De viste oplysninger varierer afhængigt af kamerastatussen.

Batterioplader LC-E6

Oplader til batteripakke LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 ().

 1. (1) Batterislot
 2. (2) Opladningsindikator
 3. (3) Strømstik

Batterioplader LC-E6E

Oplader til batteripakke LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 ().

 1. (1) Opladningsindikator
 2. (2) Batterislot
 3. (3) Strømkabel
 4. (4) Stik til strømkabel

Fastgørelse af remmen

Før den ene ende af remmen gennem remholderen fra bunden, og før den derefter igennem remspændet, sådan som det er vist. Træk i remmen for at stramme den, og sørg for, at remmen ikke går løs af spændet.

Brug af kabelbeskytteren

Når du slutter kameraet til en computer, skal du bruge det medfølgende interfacekabel eller et kabel fra Canon.

Når du tilslutter et interfacekabel, bør du også bruge den medfølgende kabelbeskytter. Når du bruger kabelbeskytteren, forhindrer du, at forbindelsen afbrydes ved et uheld, og beskadigelse af stikket.

Ved brug af det medfølgende interfacekabel og et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel

  • (1) Kabelbeskytter
  • (2) Klemme
 1. Brug et tyndt kabel

  Brug et kraftigt kabel

  • (3) Medfølgende interfacekabel
 2. Brug et tyndt kabel

  Brug et kraftigt kabel

 3. Brug et tyndt kabel

  Brug et kraftigt kabel

 4. Brug et tyndt kabel

  Brug et kraftigt kabel

  • (4) HDMI-kabel (sælges separat)

Brug et valgfrit Canon-interfacekabel

Når du bruger et valgfrit Canon-interfacekabel, skal du føre kablet gennem klemmen (5) som vist, før du fastgør klemmen til kabelbeskytteren.

Forholdsregler

 • Hvis du bruger kameraet, når interfacekablet er forbundet, uden kabelbeskytteren, kan det beskadige digitalstikket.
 • Sørg for, at interfacekablet er sat ordentligt i digital-stikket.

Bemærk

 • Brug et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel, når du forbinder kameraet til et fjernsyn. Overvej også at bruge kabelbeskytteren, når du tilslutter et HDMI-kabel.