Quick Control

Du kan direkte og intuitivt vælge og indstille de viste indstillinger.

  1. Tryk på Q (Quick Control)-knappen (Tidsindstilling 10 sek.).

  2. Vælg et indstillingspunkt, og angiv din foretrukne indstilling.

    • Hvis du vil vælge et punkt, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger 1 eller trykke Multikontrol op eller ned.
    • Du kan justere indstillingen ved at dreje vælgeren Kommandovælger eller Quick Control-vælger 2 eller trykke Multikontrol til venstre eller højre. Nogle elementer indstilles ved at trykke på en knap efter dette.
    • Tryk Multikontrol lodret eller vandret for at vælge et punkt på skærmen, der vises herover.
    • Hvis du vil justere indstillingen, skal du dreje på vælgeren Kommandovælger, Quick Control-vælger 1 eller Quick Control-vælger 2. Nogle elementer indstilles ved at trykke på en knap efter dette.