Avanceret flashfotografering

I dette kapitel beskrives avancerede metoder ved brug af Speedlite-funktioner.

Forsigtig

  • Funktioner på sider med øverst til højre er ikke tilgængelige, når kameraet er i Fuldautomatisk eller Program i Basiszone. Alle betjeninger i dette kapitel er tilgængelige, når kameraets optagelsesmetode er indstillet til Fleksibelt prioriteret AE, Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioritet AE, Manuel eksponering eller Bulb (Bulb) (Kreativ zone).