Ledelys

Flashen affyres kontinuerligt i ca. 1 sekund, når der trykkes på knappen til forhåndsvisning af dybdeskarphed på kameraet, når andre modeller af kameraer end EOS R- eller EOS M-serierne bruges som afsender med EL-10 som modtager. Denne funktion kaldes ledelys. Det er nyttigt, når du skal tjekke de motivskygger, som Speedliten skaber samt lysbalancen i trådløs flashfotografering ().

  1. Tryk på knappen til visning af dybdeskarphed på kameraet.

    • Speedlite affyres kontinuerligt i ca. 1 sekund.

Forsigtig

  • Når du vil undgå at nedslide eller beskadige flashhovedet ved overophedning, må du ikke affyre ledelyset mere end 32 gange i træk. Efter at have affyret ledelyset 32 gange, skal du stoppe med at bruge Speedliten i mindst 35 min.
  • Når der har været affyret ledelys dette antal gange, kan yderligere kontinuerlig affyring med korte intervaller aktivere en sikkerhedsfunktioner, som begrænser affyring. Med begrænset affyringsinterval på niveau 1 indstilles affyringsintervallet automatisk til ca. 8 sek. I så fald skal du lade Speedlite hvile i mindst 35 min.