FE-lås

Optagelse med flasheksponering (FE) låst, giver en passende flasheksponering i det område, du har angivet i motivet.

Når ETTL vises på LCD-panelet, skal du trykke på knappen AE-lås (AE-låseknap) på kameraet.

 1. Fokuser på motivet.

 2. Tryk på AE-lås knappen (Tidsindstilling på 16 sekunder).

  • Centrer motivet i søgeren, og tryk derefter på knappen AE-lås på kameraet.
  • Speedlite aktiverer en præflash og gemmer den nødvendige flashoutput, der er påkrævet for motivet.
  • [FEL] vises i søgeren i cirka et halvt sekund.
  • Hver gang du trykker på knappen AE-lås affyre Speedliten en præflash og gemmer det flashoutput, der er påkrævet på det tidspunkt.

Bemærk

 • Advarsel om FE-lås uden for rækkevidde blinker i søgeren, hvis der ikke kan opnås en passende eksponering med FE-låsen. Gå tættere på motivet eller åbn blænden, og prøv derefter at låse flasheksponeringen igen. Du kan også prøve at øge ISO-hastigheden, inden du forsøger FE-lås igen.
 • FE-lås er muligvis ikke effektivt, hvis motivet er for lille på skærmen.