Sletning af Speedlite-indstillinger

Du kan gendanne standardindstillingerne for Speedlitens optagelsesfunktioner, trådløs optagelse og brugerdefinerede flashindstillinger.

  1. Tryk på UNDERMENU knappen.

  2. Vælg Set.clear.

    • Drej på Drejeknap for at vælge Set.clear, og tryk derefter på Vælg/indstil.
  3. Ryd indstillingerne.

    • Drej på Drejeknap for at vælge OK, og tryk derefter på Vælg/indstil.
    • Speedlite-indstillingerne ryddes for at klargøre til normal flashfotografering i flashmetoden ETTL.

Bemærk

  • Rydning af indstillingerne rydder ikke radiokanalen eller trådløst radio-ID for trådløs flashfotografering, indstillingerne for brugerdefinerede funktioner/personlige funktioner (C.Fn/P.Fn) eller indstillingerne for brugerdefinerede flashindstillinger (undtagen indstillingerne for automatisk opdatering og kameratilknytningsmetoden).