Synkronisering anden lukkergardin

Hvis der bruges synkronisering anden lukkergardin ved langsomme lukkertider, giver det mulighed for naturlige optagelse af motivers bevægelsesspor, f.eks. billygter. Flashen affyres omgående, lige før eksponeringen afsluttes (inden lukkeren lukker).

  1. Tryk på Vælg/indstil.

  2. Vælg det punkt, der er vist i (1).

    • Drej på Drejeknap for at vælge en mulighed, og tryk derefter på Vælg/indstil.
  3. Vælg Synkronisering anden lukkergardin.

    • Drej på Drejeknap for at vælge Synkronisering anden lukkergardin, og tryk derefter på Vælg/indstil.

Bemærk

  • Synkronisering anden lukkergardin fungere ideelt i Bulb (bulb) optagelsesmetode.
  • Speedliten affyres to gange i flashmetoden ETTL. Den første affyring, som ikke viser fejl, er præflash for at bestemme flashoutput.
  • Hvis du vil gå tilbage til normal flashaffyring, skal du vælge Synkronisering første lamel (synkronisering første lamel) i trin 3 (Synkronisering første lamel vises ikke på skærmen efter konfiguration).