Trådløs flashoptagelse med optisk transmission

Hvis du bruger en Canon Speedlite (modtager med) en funktion til trådløs optagelse med optisk transmission, kan du nemt udføre trådløs fotografering med flere flash på samme måde som normal stroboskopisk fotografering med E-TTL II-/E-TTL-.

Systemet er designet på en sådan måde, at indstillingerne for EL-1 (afsenderenheden) automatisk anvendes til EL-1 (modtagerenhed), der styres trådløst. Du behøver derfor ikke at betjene modtagerenheden under optagelsen.

Placering og betjeningsområde

 • Automatisk flashfotografering 1 flashmodtager ()

  (1) Indendørs

  (2) Udendørs

  (3) AFSENDER

  (4) Om 80°

  (5) Overførselsrækkevidde

  (6) Om 8 m

  (7) Om 12 m

  (8) Om 10 m

  (9) Om 15 m

 • Automatisk flashfotografering med modtagere opdelt i grupper (, )

  Du kan dele modtagerenhederne i to eller tre grupper og foretage optagelse med E-TTL II-/E-TTL-autoflash under opladning med flashforholdet (flashoutputhastigheden).

  (1) 2 (A, B) grupper

  (2) 3 (A, B, C) grupper

  Forsigtig

  • Hvis du optager med affyringsgruppe C rettet direkte mod hovedmotivet, kan det medføre overeksponering.
  • Affyr en testflash (), og udfør en testoptagelse før optagelsen.
  • Du kan undgå interferens med transmissionen ved ikke at placere genstande mellem afsender- og modtagerenhed.

  Bemærk

  • Brug den ministand, der blev leveret sammen med modtagerenheden, skal du placere modtagerenheden, så dens vender mod afsenderenheden.
  • Når der optages indendørs, kan transmission blive reflekteret på væggen, hvilket kan forårsage, at kameraet aktiveres, også selvom layoutet stadigt er foreløbigt.

Gruppekontrol

Affyringsgruppe A

Hvis du har brug for mere flashoutput, eller du ønsker en mere sofistikeret belysning, kan du forøge antallet af modtagerenheder. Du skal blot føje en yderligere modtagerenhed til den affyringsgruppe (A, B eller C), du ønsker at forøge flashoutput for. Der er ingen begrænsning på antallet af enheder.

Hvis du f.eks. angiver en affyringsgruppe med tre modtagerenheder til A, opfattes og kontrolleres de tre enheder som en enkelt affyringsgruppe A med stor flashoutput.

Forsigtig

 • Hvis du vil affyre 3 affyringsgrupper A, B og C sammen, skal du vælge A:B C. Med indstillingen A:B bliver affyringsgruppe C ikke affyres.
 • Hvis du optager med affyringsgruppe C rettet direkte mod hovedmotivet, kan det medføre overeksponering.
 • Med visse EOS-filmkameraer, der understøtter E-TTL-autoflash, kan du ikke udføre trådløs optagelse med flere flash med en flashforholdsindstilling.

Bemærk

 • Flashforholdet på 8:1 til 1:1 til 1:8 svarer til 3:1 til 1:1 til 1:3 (på 1/2 stop), når konverteres til antal stop.