Automatisk flashfotografering med modtagere opdelt i 2 grupper

Du kan justere belysningsbalancen (flashforholdet) med modtagere, der er opdelt i 2 grupper, A og B.

Den samlede (sum) af lys fra affyringsgrupperne A og B styres automatisk for at få en standardeksponering.

 1. Skub joysticket lodret.

  • Kontrollér modtagerne, og indstil hver enkelt af dem.
 2. Indstil modtageraffyringsgruppe til (1).

  • Vælg enten A eller B for affyringsgruppen.
  • Indstil én modtager til A og den anden til B.
 3. Indstil afsenderaffyringsgruppe (2).

  • Betjen afsenderne for at indstille trin 3-5.
  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge et element, og skub joysticket lodret.
 4. Indstil til A:B.

  • Tryk joysticket til venstre eller højre, drej Vælg drejeknap for at vælge A:B, og skub derefter joysticket lodret.
 5. Indstil A:B-flashforholdet.

  • Tryk joystick lodret for at vælge et element i figuren.
  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille kompensationsmængden, og skub joysticket lodret.
 6. Tag billedet.

  • Modtageren blinker ved det indstillede flashforhold.