Automatisk flashfotografering med modtagere opdelt i 3 grupper

Du kan udføre multiflashoptagelse ved at tilføje affyringsgruppe C til affyringsgrupperne A og B. Få et overblik over flashkontrollen under “Gruppekontrol”.

C er nyttig, når du gerne vil have en belysning, der fjerner motivets baggrundsskygge.

 1. Skub joysticket lodret.

 2. Vælg et element i (1).

  • Skub joysticket op/ned/til venstre/til højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge et element, og skub joysticket lodret.
 3. Indstil til A:B C.

  • Tryk joysticket til venstre eller højre, drej Vælg drejeknap for at vælge A:B C, og skub derefter joysticket lodret.
 4. Konfiguration efter indstilling af affyringsgrupperne til A, B og C.

  • Kontrollér, om afsenderenhederne er indstillet til samme overførselskanal som modtagerenheden.
  • Indstil modtagerenheden som henholdsvis A, B eller C, og placer dem.
 5. Kontroller overførselskanalen.

  • Hvis kanalerne på afsender- og modtagerenheden er forskellige, skal de indstilles til det samme nummer ().
 6. Indstil A:B-flashforholdet.

  • Tryk joystick lodret for at vælge et element i figuren.
  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille kompensationsmængden, og skub joysticket lodret.
 7. Indstilling af mængde af eksponeringskompensation for affyringsgruppe C.

  • Tryk joystick lodret for at vælge et element i figuren.
  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at indstille kompensationsmængden, og skub joysticket lodret.
 8. Kontrollér, at flashen er klar.

  • Kontrollér, at lampen for flash klar på afsenderenheden er tændt.
  • Kontrollér, at modtagerenheden er fuldt opladet.
 9. Kontroller funktionen.

  • Tryk på testflashknappen på afsenderenheden.
  • Affyringsgrupper A, B og C udløses. Hvis den ikke affyres, skal du kontrollere, at den er placeret inden for betjeningsafstand.
 10. Tag billedet.

  • Indstil kameraet, og tag billedet som ved en normal flashoptagelse.

Forsigtig

 • Hvis du vil affyre 3 affyringsgrupper A, B og C sammen, skal du vælge A:B C. Med indstillingen A:B bliver affyringsgruppe C ikke affyres.
 • Hvis du optager med affyringsgruppe C rettet direkte mod hovedmotivet, kan det medføre overeksponering.
 • Med visse EOS-filmkameraer, der understøtter E-TTL-autoflash, kan du ikke udføre trådløs optagelse med flere flash med en flashforholdsindstilling.
 • Hvis der er fluorescerende lys eller en computerskærm i nærheden af en modtagerenhed, kan lyskilden få modtagerenheden til at fungere forkert, så den affyres på det forkerte tidspunkt.

Bemærk

 • Du kan trykke på dybdeskarphedsknappen på kameraet for at affyre ledelyset ().
 • Hvis modtagerenhedens autosluk træder i kraft, skal du trykke på testflash-knappen på afsenderenheden for at tænde for modtagerenheden.
 • Du kan ikke bruge testflash-funktionen, når du betjener flashtiden osv. på kameraet.