Flashkontrol Control fra kameraets menuskærm

Når du bruger EOS DIGITAL-kameraer, der er frigivet i eller efter 2007, kan du indstille flashfunktioner eller brugerdefinerede funktioner fra kameraets menuskærm.

Se i instruktionsmanualen til kameraet vedrørende kamerabetjeninger.

Flashindstillinger

 1. Vælg [Ekstern Speedlite-kontrol].

  • Vælg [Ekstern Speedlite-kontrol] eller [Flashkontrol].
 2. Vælg [Flashindstillinger].

  • Vælg [Flashindstillinger] eller [Ekstern flashfunk.indst.].
  • Indstillingsskærmen vises.
 3. Indstil funktionen.

  • Den indstillingsskærm og de elementer, der vises, varierer afhængigt af kameraet.
  • Vælg et element, og indstil funktionen.

  Eksempel 1

  Eksempel 2

Skærmen til indstilling af flashfunktion

 • EOS DIGITAL-kameraer, der er lanceret siden 2012

  På kameraets skærm [Flashindstillinger] eller [Ekstern flashfunk.indst.] kan du konfigurere indstillingerne for normal optagelse, trådløs optagelse med radiotransmission eller trådløs optagelse med optisk transmission.

  Selvom EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D og EOS 1200D blev lanceret fra 2012 og fremefter, er de justerbare funktioner de samme som i de EOS DIGITAL-kameraer, der blev frigivet fra 2007 til 2011.

 • EOS DIGITAL-digitalkameraer, der er lanceret fra 2007 til 2011

  EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

  På kameraets skærm [Flashindstillinger] eller [Ekstern flashfunk.indst.] kan du konfigurere indstillingerne for normal optagelse eller trådløs optagelse med optisk transmission. Hvis du vil bruge "trådløs optagelse med radiotransmission", skal du indstille funktionerne ved at betjene flashen.

Følgende funktioner kan konfigureres. Indstillingerne varierer, alt efter det kamera, der anvendes, flashmetode og indstillinger for trådløs tilslutning mv.

Funktion
Flashudladning Aktivér/Deaktivér
E-TTL-balance Omgivelsesprior./Standard/Flashprioritet
E-TTL II måling Eval. (Ans.prio)/Evaluerende/Gennemsnit
Kont. flashkont. E-TTL hver opt./E-TTL 1. opt.
Flash synkrotid i Av-metode
Flashindstill. E-TTL II-flashmåling (autoflash) / Manuel flash / MULTI flash (stroboskopisk) / Auto. ekstern flashmåling / Manuel ekstern flashmåling / Kontin. optageprioritetsmetode
Trådløsfunktioner Trådløs:Fra/radiotransmission/optisk transmission
Flashzoom (flashdækning)
Lukkersynkronisering Synk. m. første lukkerlamel/Synk. m. anden lukkerlamel/High-speed synkronisering
Flasheksponeringskompensation
Flasheksponeringsbracketing
 • Flashudladning

  Hvis du vil udføre flashfotografering, skal du indstille til [Aktivér]. Indstil til [Deaktivér], hvis du kun vil benytte flashens AF-hjælpelys.

 • E-TTL-balance

  Du kan indstille finishen af flashfotoet efter din præference. Afhængigt af indstillingerne kan du ændre flashforholdet mellem det omgivende lys og flashlys.

 • E-TTL II måling

  Når denne indstilling er angivet til [Eval. (Ans.prio)], justeres flashen efter motivet. Den kontinuerlig optagelseshastighed under hurtig kontinuerlig optagelse er langsommere, end [Evaluerende] eller [Gennemsnit]. Når [Evaluerende] er indstillet, udføres flashkontrollen, så der gives prioritet til affyring under kontinuerlig optagelse. Hvis [Gennemsnit] er indstillet, vil flasheksponeringen være et gennemsnit af hele den målte scene. Afhængigt af scenen kræves der muligvis flasheksponeringskompensation.

 • Kont. flashkont.

  Når denne indstilling er angivet til [E-TTL hver opt.], justeres flashen for hver optagelse. Når denne indstilling er angivet til [E-TTL 1. opt.], justeres flashen kun før kontinuerlig optagelse. Det andet og de efterfølgende optagelser tages også med flashoutputtet fra den første optagelse. Det er effektivt, når du vil prioritere den kontinuerlig optagelseshastighed uden at ændre kompositionen.

 • Flash synkrotid i Av-metode

  Du kan indstille flashsynkroniseringstiden, når der optages med Blændeprioriteret AE blændeprioriteret AE-metode med Speedlite.

 • Flashindstill.

  Du kan vælge flashmetoden fra [E-TTL II-flashmåling], [Manuel flash], [MULTI flash (stroboskopisk)], [Auto. ekstern flashmåling] og [Manuel ekstern flashmåling] eller [Kontin. optageprioritetsmetode], så den passer til din ønskede flashfotografering.

 • Trådløsfunktioner

  Du kan indstille trådløs optagelse med flash og radiotransmission og trådløs optagelse med flash og optisk transmission. Få yderligere oplysninger ved at gå til “Trådløs flashoptagelse med radiotransmission” og “Trådløs flashoptagelse med optisk transmission”.

 • Flashzoom (flashdækning)

  Du kan indstille Speedlite-flashdækningen. Når [Automatisk] er valgt, indstilles flashdækningen automatisk efter objektivets brændvidde og billedsensorstørrelse på kameraet ().

 • Lukkersynkronisering

  Du kan vælge tidsindstillingen/metoden for flashudladningen under [Synk. m. første lukkerlamel], [Synk. m. anden lukkerlamel] eller [High-speed synkronisering]. Vælg [Synk. m. første lukkerlamel], hvis du vil udføre normal flashoptagelse.

 • Flasheksponeringskompensation

  Med en lignende procedure som eksponeringskompensation kan du justere flashoutputtet. Mængden af flasheksponeringskompensation kan indstilles til ±3 stop i trin på 1/3-stop.

 • Flasheksponeringsbracketing

  Du kan tage tre billeder, idet flashoutput ændres automatisk. Det område, der kan indstilles, er på op til ±3 stop i trin på 1/3-stop.

 • Ryd indstillinger

  Når [Nulstil flashindstillinger] eller [Ryd indstillinger] er valgt, kan du gendanne flashens standardindstillinger.

Forsigtig

 • Hvis flashdækningen indstilles automatisk, f.eks. når bounce adapter anvendes, er det ikke muligt at indstille [Flashzoom] (flashdækning).

Bemærk

 • [Indbygget flashudladn.] og [E-TTL II måling] vises i trin 2 eller 3 i “Flashindstillinger” (de viste layout og procedurer varierer efter kameramodel).
 • Når flasheksponeringskompensation er indstillet til flash, kan flasheksponeringskompensationen ikke udføres fra kameraet. Hvis begge er indstillet samtidigt, gives der prioritet til indstillingen for flash.

Flash C.Fn-indstilling

Du kan indstille brugerdefinerede funktioner for flash fra kameraets menuskærm. De viste detaljer kan variere efter det anvendte kamera. Hvis C.Fn-21 til 23 ikke vises, skal du indstille dem ved at betjene Speedlite. Se “Indstillinger, der kan ændres med brugerdefinerede funktioner” vedrørende brugerdefinerede funktioner.

 1. Vælg [Flash C.Fn indstillinger].

  • Vælg [Flash C.Fn indstillinger] eller [Ekstern flash C.Fn inst.].
 2. Indstil den brugerdefinerede funktion.

  • Vælg det brugerdefinerede funktionsnummer (1), og indstil derefter funktionen.
  • Hvis du vil rydde alle indstillinger for brugerdefinerede funktioner, skal du vælge [Ryd indstillinger] i trin 1 og vælge [Ryd alle C.Fn på Speedlite] eller [Ryd ekstern flash C.Fn inst.].

Forsigtig

 • Når du bruger et kamera, der blev lanceret i 2011 eller tidligere sammen med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D, slettes indstillingerne C.Fn-21 til 23 ikke, også selvom [Ryd alle C.Fn på Speedlite] eller [Ryd ekstern flash C.Fn inst.] vælges. Når den procedure, der er beskrevet i “Sletning af alle brugerdefinerede/personlige funktioner” på side (), udføres, slettes alle brugerdefinerede funktioner (undtagen C.Fn-00).
 • Personlige funktioner (P.Fn) kan ikke indstilles eller slettes på én gang på kameraets menuskærm. Indstil dem ved at betjene flashen.