Indstilling af brugerdefinerede og personlige funktioner

Du kan foretage finjusteringer af forskellige flashfunktioner, så de passer til dine foretrukne optagelsesindstillinger med brugerdefinerede funktioner. De funktioner, der bruges til dette, kaldes de brugerdefinerede funktioner og de personlige funktioner. Derudover er personlige funktioner tilpassede funktioner, der er specifikke for EL-1.

C.Fn: Brugerdefinerede funktioner

 1. Tryk på UNDERMENU knappen.

 2. Vis skærmen Brugerdefinerede funktioner.

  • Tryk joysticket op, ned, til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap, og vælg C.Fn, og tryk derefter joysticket lodret.
  • Skærmen Brugerdefinerede funktioner vises.
 3. Vælg et element, der skal indstilles.

  • Skub joysticket til venstre eller højre, eller drej Vælg drejeknap for at vælge det element (nummer), du vil indstille.
 4. Rediger indstillingen.

  • Skub joysticket lodret.
  • Skub joysticket op eller ned, eller drej Vælg drejeknap for at vælge den ønskede indstilling, og skub derefter joysticket lodret.

P.Fn: Personlige funktioner

 1. Tryk på UNDERMENU knappen.

 2. Vis skærmen Personlige funktioner.

  • Vælg P.Fn ved at følge den samme procedure som trin 2 i de brugerdefinerede funktioner, og skub derefter joysticket lodret.
 3. Indstil funktionen.

  • Indstil den personlige funktion på samme måde som i trin 3 og 4 for den brugerdefinerede funktioner.

Liste over brugerdefinerede funktioner

Liste over personlige funktioner

Sletning af alle brugerdefinerede/personlige funktioner

Vælg C.Fn clear eller P.Fn clear på skærmen herover, og vælg OK for at annullere alle brugerdefinerede eller personlige funktioner.

Forsigtig

 • Selvom om du sletter alle brugerdefinerede funktioner, slettes C.Fn-00 ikke.

Bemærk

 • Du kan indstille eller slette alle brugerdefinerede funktioner for Speedlite fra kameraets menuskærm ().