AF/Řízení

Tato kapitola popisuje činnost automatického zaostřování a režimy řízení a zavádí nastavení nabídky na kartě AF [Automatické zaostřování].

vpravo od názvů stránek označuje funkce dostupné pouze v režimech kreativní zóny (Flexibilní priorita AE/Programová automatická expozice/Priorita závěrky AE/Priorita clony AE/Ruční expozice/Čas B).

Poznámka

  • Automatické zaostřování (AF) označuje automatické zaostřování (Autofocus). MF označuje ruční zaostřování (Manual focus).