Použití samospouště

Samospoušť použijte v případě, že chcete vyfotografovat sami sebe, například v podobě upomínkové fotografie.

 1. Stiskněte tlačítko Multifunkce (Časovač 6 s).

  • Po zobrazení snímku na obrazovce stiskněte tlačítko Multifunkce.
 2. Vyberte položku režimu řízení.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte požadovanou položku režimu řízení.
 3. Vyberte požadovanou možnost samospouště.

  • Otáčením voliče Hlavní ovladač vyberte samospoušť.

   Samospoušť s desetisekundovou prodlevou: Snímek za 10 sekund.

   Samospoušť s dvousekundovou prodlevou: Snímek za 2 sekundy.

   Samospoušť: kontinuální: Kontinuální snímání za 10 s po zadaný počet snímků*

   Pro nastavení počtu snímků pořízených kontinuálně (2–10) použijte tlačítko Režimy řízení nebo nastavte [Snímání: Režim řízení].

 4. Vyfotografujte snímek.

  • Zaostřete na objekt a poté úplně stiskněte tlačítko spouště.
  • Chcete-li kontrolovat činnost, sledujte indikátor samospouště, poslouchejte tóny nebo sledujte odpočítávání v sekundách na obrazovce.
  • Přibližně 2 s před vyfotografováním snímku se zrychlí blikání indikátoru samospouště a fotoaparát rychle zapípá.

Upozornění

 • S nastavením [Samospoušť: kontinuální] mohou některé podmínky v kontinuálním snímání prodloužit interval snímání, jde například o kvalitu snímku a používání blesku.

Poznámka

 • [Samospoušť s dvousekundovou prodlevou] lze použít k zahájení snímání bez dotyku fotoaparátu (zamezí se rozhýbání fotoaparátu), když je upevněn na stativu, například pro fotografie zátiší nebo s dlouhými expozicemi.
 • Po vyfotografování snímků se samospouští je doporučeno si přehrát pořízené snímky () a zkontrolovat zaostření a expozici.
 • Pokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte blokování zaostření () na objekt, který se nachází ve stejné vzdálenosti, v jaké budete stát vy.
 • Chcete-li zrušit již spuštěnou samospoušť, klepněte na obrazovku nebo stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
 • Pokud je fotoaparát nastaven na fotografování s dálkovým ovládáním, může být čas automatického vypnutí napájení prodloužený.