Přizpůsobení činnosti

Tato část popisuje možnosti přizpůsobení činnosti AF. Můžete použít také kombinaci přizpůsobených nastavení.

Přepínání oblastí AF pomocí Rychloovladače

Pomocí Rychloovladače můžete přepínat oblasti AF v průběhu sledování scény přes hledáček.

 1. V nabídce [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů] vyberte možnost [Rychloovladač].

 2. Vyberte možnost [Volba oblasti AF].

  • Nyní můžete přepínat oblasti AF pomocí ovladače Rychloovladač.

Poznámka

 • Před přepínáním mezi flexibilními zónovými AF úrovní 1 – 3 je vhodné změnit rámeček zóny AF na vámi preferovanou velikost ().

Volba jednoho objektu ze skupiny lidí pomocí Multiovladače

Můžete si zvolit jednu osobu ze skupiny lidí a na ní zaměřit a uzamknout rámeček sledování.

Poznámka

 • Před tímto přizpůsobením je nutné provést několik následujících nastavení:

  • [Oblast AF]: [Celá oblast AF]
  • [Sledování objektu]: [Zap]
  • [Objekt k detekci]: [Lidé]
  • [Detekce očí]: [Povolit]
 1. S položkou [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek] nastavenou [Multiovladač] na [Přímá volba bodu AF].

 2. Vyberte [INFODetail. nast.] a v části [Přímý výběr stiskem ] vyberte [Spustit/zastavit sledování].

 3. Stiskněte tlačítko spouště do poloviny a poté jej uvolněte.

  • Pokud je detekováno více objektů, zobrazí se rámeček sledování (Vinětace AF bodu).
 4. Pro nastavení vámi zvoleného objektu použijte Multiovladač.

  • Multiovladač buď stiskněte, nebo jej posuňte doleva či doprava.

   Rámeček sledování se změní na [Úprava sledování objektu] a uzamkne se na daný objekt.

  • Chcete-li zamčené sledování uvolnit, stiskněte Multiovladač.

Nastavení velikosti rámečku zóny AF

Velikost rámečků zónového AF používaných pro flexibilní zónové AF 1 — 3 je možné změnit.

 1. Během zobrazení obrazovky záznamu stiskněte tlačítko Volba AF bodu.

 2. Stiskněte tlačítko Multifunkce.

 3. Stiskněte tlačítko Multifunkce a vyberte Flexibilní zónové AF 1, 2 nebo 3.

 4. Stiskněte tlačítko Volba AF bodu.

 5. Nastavte velikost rámečku zóny AF.

  • Použijte volič Hlavní ovladač nebo Rychloovladač pro nastavení rámečku zóny AF a poté stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Pro obnovení výchozího nastavení stiskněte tlačítko INFO.