Ruční zaostřování

Pokud není možné zaostřit pomocí funkce automatického zaostřování, můžete obraz zvětšit a poté zaostřit ručně.

 1. Nastavte režim zaostřování na MF.

  • Pro objektivy RF bez přepínače režimů zaostřování

   • S možností [Nastavení:  přepínač (AF/MF)] nastavenou na [Povolit] () nastavte přepínač režimů zaostřování na přední části fotoaparátu na MF.

   • S volbou [Nastavení:  přepínač (AF/MF)] nastavenou na [Zakázat] () nastavte [Automatické zaostřování: Režim ostření] na [MF].

  • Pro objektivy RF s přepínačem režimů zaostřování

   Nastavte přepínač režimů zaostřování objektivu do polohy MF. Přepínač režimů zaostřování fotoaparátu je nyní deaktivován.

 2. Zvětšete snímek.

  • Každým stisknutím tlačítka [Zvětšit nebo zmenšit] měníte poměr zvětšení, viz následující.
 3. Přesuňte zvětšenou oblast.

  • Pomocí multiovladače Multiovladač přesuňte zvětšenou oblast do pozice pro zaostřování.
  • Chcete-li zvětšenou oblast vystředit, přímo stiskněte tlačítko Multiovladač.
 4. Ručně zaostřete.

  • Sledujte zvětšený snímek a zaostřete otáčením zaostřovacího kroužku objektivu.
  • Po zaostření se stisknutím tlačítka [Zvětšit nebo zmenšit] vraťte do normálního zobrazení.

Poznámka

 • Ve zvětšeném zobrazení je expozice zablokována.
 • I při ručním zaostřování můžete ke snímání použít expozici dotykem.

Nastavení Zvýraznění okrajů pro MF (zdůraznění obrysů)

Okraje zaostřených objektů mohou být zobrazeny barevně, takže je zaostřování snazší. Můžete nastavit barvu obrysů a nastavit citlivost (úroveň) detekce hran.

 1. Vyberte možnost [Automatické zaostřování: Nast. zvýraz. okrajů pro MF].

 2. Vyberte možnost [Zvýraz. okrajů].

  • Vyberte možnost [Zap].
 3. Nastavte možnost [Citlivost] a [Barva].

  • Nastavte podle potřeby.

Upozornění

 • Ve zvětšeném zobrazení se neobjeví zvýraznění okrajů.
 • Během výstupu HDMI se neobjeví zvýraznění okrajů v zařízení připojeném přes HDMI. Všimněte si, že zobrazení zvýrazněných okrajů se objeví na obrazovce fotoaparátu, pokud je možnost [Snímání: Zobrazení HDMI] nastavena na [+].
 • Zvýraznění okrajů pro MF může být těžko rozlišitelné při vysokých citlivostech ISO, zvláště pokud je nastaveno rozšíření ISO. V případě potřeby snižte citlivost ISO nebo nastavte možnost [Zvýraz. okrajů] na [Vyp].

Poznámka

 • Zvýraznění okrajů, znázorněné na obrazovce, se do snímků nepřenáší.

Průvodce ostřením

Nastavením možnosti [Automatické zaostřování: Průvodce ostřením] na hodnotu [Zap] získáte pomocný rámeček, který vám ukáže, jakým směrem nastavit zaostření a rozsah nezbytné úpravy.

 1. Vyberte možnost [Automatické zaostřování: Průvodce ostřením].

 2. Vyberte možnost [Zap].

  • Pomocný rámeček se zobrazí na tváři osob detekovaných jako hlavní objekt.
  • Chcete-li pomocný rámeček zobrazit blízko očí osoby detekované jako hlavní objekt, nastavte možnost [Automatické zaostřování: Sledování objektu] na [Povolit] a možnost [Automatické zaostřování: Detekce očí] na [Povolit].
  • Po stisknutí tlačítka Volba AF bodu můžete použít Multiovladač k posunutí pomocného rámečku ve směru stisknutí.
  • K umístění pomocného rámečku po posunutí pomocí multiovladače Multiovladač stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Pomocný rámeček lze též přesunout a umístit klepnutím na obrazovku.
  • Chcete-li pomocný rámeček vystředit, klepněte na ikonu [Nastavení AF bodu na střed] nebo přímo stiskněte tlačítko Multiovladač.

Pomocný rámeček následujícím způsobem označuje aktuální polohu při zaostření a hodnotu nastavení.

Je nutná výrazná úprava směrem k nekonečnu

Je nutná mírná úprava směrem k nekonečnu

Zaostřený objekt

Je nutná mírná úprava směrem k blízkému bodu

Je nutná výrazná úprava směrem k blízkému bodu

Informace o úpravách nebyly detekovány

Upozornění

 • Za obtížných podmínek snímání pro AF () se nemusí pomocný rámeček zobrazit správně.
 • Vyšší hodnoty clony s vyšší pravděpodobností zabrání správnému zobrazení pomocného rámečku.
 • Pokud je zobrazen rámeček průvodce, nezobrazí se AF body.
 • Rámeček průvodce se v těchto situacích nezobrazuje.
  • Pokud je režim zaostřování nastaven na Automatické zaostřování (AF) na fotoaparátu nebo objektivu
  • Pokud je zobrazení zvětšené.
  • Pokud je nastaven digitální zoom
 • Pomocný rámeček se nezobrazí správně během posouvání nebo naklápění objektivů TS-E.

Poznámka

 • Počítadlo automatického vypnutí napájení fotoaparátu nepočítá čas strávený nastavením zaostření pomocí kroužku elektronického zaostřování objektivu.