Záznam filmu

Pro záznam filmů nastavte volič režimů do polohy Filmy.

napravo od dlaždic indikuje funkce dostupné pouze v režimu [Ruční expozice při filmování].

Upozornění

  • Po přepnutí z fotografování na záznam filmu zkontrolujte před pořízením záznamu filmů znovu nastavení fotoaparátu.

Poznámka

  • Během fotografování je též možné nahrávat filmy po stisknutí tlačítka snímání filmů.