Funkce tlačítka spouště pro filmování

Můžete nastavit činnosti, které se provedou, pokud během záznamu filmu stisknete tlačítko spouště do poloviny nebo úplně.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Funkce tl. spouště pro filmy].

 2. Vyberte možnost.

  • Namáčknutí

   Určete funkci, která se provede po namáčknutí tlačítka spouště napůl.

  • Plné zmáčknutí

   Určete funkci, která se provede po úplném stlačení tlačítka spouště.

  S možností [Plné zmáčknutí] nastavenou na hodnotu [Spušt./zast.film.] můžete zahájit/ukončit záznam filmu nejen pomocí tlačítka snímání filmů, ale také úplným stisknutím tlačítka spouště nebo pomocí dálkové spouště RS-60E3 (prodává se samostatně).