Záznam zvuku

Filmy a zvuk můžete zároveň zaznamenávat pomocí vestavěného stereofonního mikrofonu nebo externího stereofonního mikrofonu. Můžete také podle uvážení měnit úroveň záznamu zvuku.

Funkce záznamu zvuku nastavte pomocí položky [Snímání: Zvukový záznam].

Upozornění

 • Zvuky z užívání Wi-Fi mohou být zachyceny zabudovanými nebo externími mikrofony. Během záznamu zvuku nedoporučujeme používat funkci bezdrátové komunikace.
 • Vestavěný mikrofon fotoaparátu může též nahrávat mechanické zvuky objektivu nebo zvuky činnosti fotoaparátu/objektivu, pokud během záznamu filmu probíhají činnosti AF nebo používáte fotoaparát či objektiv. V takovém případě můžete tyto zvuky omezit, když použijete externí mikrofon vybavený výstupním konektorem a umístíte ho dál od fotoaparátu a objektivu.
 • Do VSTUPNÍHO konektoru pro externí mikrofon na fotoaparátu nepřipojujte žádné jiné příslušenství než externí mikrofon.

Poznámka

 • V režimech základní zóny je u nastavení [Snímání: Zvukový záznam] dostupná možnost [Zap] nebo [Zakázat]. Nastavte hodnotu [Zap] pro automatickou úpravu úrovně záznamu.
 • K výstupu zvuku dochází taktéž při připojení fotoaparátu k televizorům prostřednictvím rozhraní HDMI, s výjimkou stavu, kdy je položka [Zvukový záznam] nastavena na možnost [Vyp]. Při výskytu zpětné zvukové vazby během výstupu zvuku z televizoru umístěte fotoaparát dále od televizoru nebo zeslabte hlasitost zvuku televizoru.
 • Vyvážení hlasitosti mezi L/R (levým/pravým) kanálem nelze upravit.
 • Zvuk se zaznamená s 16bitovou vzorkovací frekvencí 48 kHz.

Záznam zvuku / Úroveň záznamu zvuku

 • Auto

  Úroveň záznamu zvuku se nastavuje automaticky. Automatické řízení úrovně se projeví automaticky v reakci na úroveň zvuku.

 • Ruční

  Úroveň záznamu zvuku můžete upravit podle potřeby. Vyberte možnost [Úroveň záznamu] a otáčejte voličem Rychloovladač, přičemž sledujte ukazatel úrovně. Tím nastavíte úroveň záznamu zvuku. Sledujte indikátor špičkové úrovně a upravte nastavení tak, aby se pro nejhlasitější zvuky ukazatel úrovně občas rozsvítil vpravo od značky „12“ (-12 dB). Při překročení hodnoty „0“ dojde ke zkreslení zvuku.

 • Zakázat

  Nebude zaznamenáván zvuk.

Protivětrný filtr

Nastavení na [Automaticky] snižuje zkreslení zvuku při větrných venkovních scénách. Je vypnuté, pokud jsou externí mikrofony připojené k VSTUPNÍMU konektoru pro externí mikrofon. Když se uplatní funkce protivětrného filtru, potlačí se také část hlubokých basových zvuků.

Potlačení šumu zvuku

V případě nahrávání s vestavěným mikrofonem tato funkce potlačuje bílý šum a mechanický zvuk objektivu vydávaný během automatického zaostřování.

 • Zakázat

  Deaktivuje potlačení šumu zvuku.

 • Povolit

  Aktivuje potlačení šumu zvuku.

 • Vysoké

  Redukuje šum zvuku více než u možnosti [Povolit].

Upozornění

 • Zvuková kvalita může být jiná při nastavení [Povolit] než při nastavení [Zakázat].
 • Ačkoli možnost [Vysoké] redukuje šum zvuku více než možnost [Povolit], má tato možnost větší dopad na zvukovou kvalitu.
 • Efektivita funkce potlačení šumu zvuku se liší podle typu použitého objektivu.
 • Redukce bílého šumu může vést ke zvýraznění jiného šumu.
 • Proveďte předem testovací záznam. Efektivita funkce potlačení šumu zvuku a výsledné změny ve zvukové kvalitě se mohou lišit s ohledem na podmínky snímání.