Velikost filmového záznamu

Velikost záznamu, snímkovou frekvenci a metodu komprese můžete nastavit v nabídce [Snímání: Velik.film.zázn.].

Vezměte na vědomí, že snímková frekvence se automaticky aktualizuje, aby odpovídala nastavení [Nastavení: Videosystém] ().

Velikost snímku Poměr stran
4K 3840×2160 16:9
4K Crop 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

Upozornění

 • Pokud změníte nastavení [Nastavení: Videosystém], znovu nastavte [Snímání: Velik.film.zázn.].
 • Jiná zařízení nemusí normálně přehrávat filmy, jako jsou filmy v kvalitě 4K, Full HD59,94 sn./s/50,00 sn./s a filmy s vysokou snímkovou frekvencí, protože přehrávání je náročné na zpracování.
 • Ostrost a šum se mohou lišit v závislosti na velikosti filmového záznamu a dle použitého objektivu.

Poznámka

 • Abyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu ().
 • Filmy nelze zaznamenávat v kvalitě HD nebo VGA.

Záznam filmu v kvalitě 4K

 • Záznam 4K filmů vyžaduje stabilní kartu s vysokou rychlostí zápisu. Podrobné informace naleznete v části Karty, na které lze zaznamenat filmy.
 • Záznam filmů v rozlišení 4K významně zvyšuje zatížení. V porovnání s normálním snímáním filmů se může rychleji nebo výrazněji zvýšit teplota fotoaparátu. Pokud se během záznamu filmu zobrazí bílá ikona [Omezení přehřátí] nebo červená ikona [Omezení přehřátí (červená)], karta může být horká, a proto zastavte snímání filmu a než vyjmete kartu, nechte fotoaparát vychladnout. (Nevyjímejte kartu ihned.)
 • Z filmu v rozlišení 4K můžete vybrat jakýkoli požadovaný snímek a uložit jej na kartu jako snímek JPEG ().

Oblast snímku

Oblast snímku videa se liší v závislosti na nastavení velikosti filmového záznamu.

(1) 4K (3840×2160) / Full HD (1920×1080)

(2) 4K Crop (3840×2160)

Upozornění

 • Záznam s Movie digital IS () ořízne obraz kolem středu obrazovky ještě více.

Snímková frekvence (sn./s: snímky za sekundu)

 • [] 119,9 sn./s/[] 59,94 sn./s/[] 29,97 sn./s

  Pro oblasti, kde se používá televizní systém NTSC (Severní Amerika, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.). Více informací o [119,9 sn./s] naleznete v části Vysoká snímková frekvence.

 • [] 100,00 sn./s /[] 50,00 sn./s /[] 25,00 sn./s

  Pro oblasti, kde se používá televizní systém PAL (Evropa, Rusko, Čína, Austrálie atd.). Více informací o [100,0 sn./s] naleznete v části Vysoká snímková frekvence.

 • [] 23,98 sn./s

  Většinou pro filmové účely. Je k dispozici, pokud je [Nastavení: Videosystém] nastaven na hodnotu [Pro NTSC].

Metoda komprese

 • [] IPB (Standardní)

  Při záznamu efektivně komprimuje několik snímků současně.

 • [] IPB (Lehká)

  Jelikož je film zaznamenán při nižší přenosové rychlosti než u metody IPB (Standardní), bude velikost souboru menší než u metody IPB (Standardní) a kompatibilita přehrávání bude vyšší. To umožní delší dobu záznamu než s možností IPB (Standardní) (s využitím karty stejné kapacity).

Formát filmového záznamu

 • [MP4] MP4

  Všechny filmy, které zaznamenáte fotoaparátem, jsou zaznamenány jako videosoubory ve formátu MP4 (přípona souboru: „.MP4“).

Karty, na které lze zaznamenat filmy

Informace o kartách podporujících všechny velikosti filmového záznamu viz Rychlostní požadavky karty (záznam filmu) [rychlost čtení/zápisu].

Vyzkoušejte karty zaznamenáním několika filmů, abyste se ujistili, že mohou zaznamenávat správně ve zvolené velikosti ().

Upozornění

 • Před zaznamenáním filmu v kvalitě 4K naformátujte karty výběrem možnosti [Nízkoúrovňové form.] u položky [Nastavení: Formátovat kartu] ().
 • Pokud k záznamu filmů použijete kartu s nízkou rychlostí zápisu, film se nemusí zaznamenat správně. Rovněž pokud budete přehrávat film uložený na kartě s nízkou rychlostí čtení, nemusí se přehrát správně.
 • Při záznamu filmů používejte vysoce výkonné karty s rychlostí zápisu dostatečně vyšší než bitový tok.
 • Pokud nelze filmy správně zaznamenat, naformátujte kartu a zkuste to znovu. Pokud formátování nevyřešilo problém, vyhledejte si další informace na webu výrobce karty apod.

Poznámka

 • Abyste dosáhli lepšího výkonu s kartou, doporučujeme před pořízením záznamu filmu naformátovat kartu ve fotoaparátu ().
 • Informace o rychlostech zápisu a čtení karty naleznete na webu výrobce příslušné karty apod.

Videosoubory větší než 4 GB

 • Použití karet SDHC naformátovaných ve fotoaparátu

  Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDHC, naformátuje se v souborovém systému FAT32.

  Pokud s kartou naformátovanou v souborovém systému FAT32 zaznamenáváte film a velikost souboru překročí 4 GB, vytvoří se automaticky nový videosoubor.

  Při přehrávání filmu bude nutné přehrát jednotlivé videosoubory samostatně. Videosoubory se nepřehrají automaticky jeden po druhém. Až skončí přehrávání filmu, vyberte další film a přehrajte jej.

 • Použití karet SDXC naformátovaných ve fotoaparátu

  Pokud použijete fotoaparát k formátování karty SDXC, naformátuje se v souborovém systému exFAT.

  Při použití karty naformátované pomocí souborového systému exFAT se film uloží jako jeden soubor (aniž by byl rozdělen do více souborů), i když velikost souboru při záznamu filmu překročí 4 GB.

Upozornění

 • Při importu videosouborů přesahujících 4 GB do počítače použijte nástroj EOS Utility nebo čtečku karet (). Uložit videosoubory překračující délku 4 GB nemusí být možné, pokud se o to pokusíte s použitím standardních funkcí operačního systému počítače.

Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu

Podrobné informace naleznete v části Záznam filmu.

Maximální doba záznamu filmu

 • Záznam filmů bez vysokorychlostního snímání

  Maximální doba záznamu na film je 2 hod. Jakmile je dosaženo doby 2 hodin, záznam se automaticky zastaví. Záznam filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).

 • Záznam filmů s vysokorychlostním snímáním

  Maximální doba záznamu jednoho filmu je 30 min. Jakmile se dosáhne doba 30 min, snímání se automaticky zastaví. Záznam vysokorychlostního filmu můžete opět zahájit po stisknutí tlačítka snímání filmů (film se zaznamená jako nový soubor).

Upozornění

 • Po extenzivním přehrávání filmů / zobrazení živého náhledu může stoupnout teplota uvnitř fotoaparátu a k dispozici bude kratší doba záznamu.