Digitální zoom

Při nastavení velikosti záznamu na [Full HD29,97 sn./s]/[Full HD23,98 sn./s] (NTSC) nebo [Full HD25,00 sn./s] (PAL) můžete snímat s cca 1–10x digitálním zoomem.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Digitální zoom].

 2. Vyberte možnost.

  • Vyberte nastavení zoomu a stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
 3. Použijte digitální zoom.

  • Pro použití zoomu klepněte na možnost [Digitální zoom] v pravém dolním rohu, nebo pokud jste přiřadili tlačítka Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů k [Digitální zoom] v [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení tlačítek], stiskněte tlačítka Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů.
  • Zobrazí se ukazatel digitálního zoomu.
  • Stisknutím tlačítka [▲T] nebo Tlačítko Nahoru přibližte obraz a stisknutím tlačítka [▼W] nebo Tlačítko Dolů jej oddalte.
  • Stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete pomocí [1 bodový AF] (s pevným nastavením na střed).
  • Digitální zoom zrušíte nastavením možnosti [Zakázat] v kroku 2.

Upozornění

 • Doporučujeme použít stativ, abyste zabránili rozhýbání fotoaparátu.
 • Časosběrné filmy, kreativní filtry a digitální IS při filmování nejsou k dispozici.
 • Maximální citlivost ISO je ISO 12800.
 • Zvětšení zobrazení není k dispozici.
 • Vzhledem k tomu, že digitální zoom pro filmy zpracovává obraz digitálně, bude obraz při vyšších zvětšeních vypadat zrnitější. Mohou být rovněž patrné světelné body, šum atd.
 • Viz také Podmínky snímání, které ztíží zaostřování.
 • Teplota uvnitř fotoaparátu může stoupat, což povede ke snížení dostupné doby záznamu.
 • Kontrola přehřátí je nastavena na [Zakázat] a nastavení nelze změnit ().