Příprava a základní operace

V této kapitole jsou popsány přípravné úkony před zahájením fotografování a základní operace fotoaparátu.