Multifunkční patice

Multifunkční patice jsou sáňky pro příslušenství dodávající napájení do příslušenství a zahrnující pokročilé komunikační funkce.

Používání multifunkční patice

Sejmutí krytu patice

 • Zatlačte prstem na část označenou (A) na obrázku a sejměte kryt patice (1). Po sejmutí uschovejte kryt patice na vhodném místě, abyste ho neztratili.

Připojení příslušenství

 • Když chcete připojit příslušenství, které komunikuje prostřednictvím kontaktů multifunkční patice, zasuňte upevňovací patici pro příslušenství, až zaklikne na místo, a potom ji upevněte na místě posunutím zajišťovací páčky upevňovací patice. Podrobné informace naleznete v Návodu k použití.
 • Následující příslušenství nelze připojit přímo k multifunkční patici.

  • Speedlite EL-1/600EXII-RT/600EX-RT/580EX II
  • Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver. 2)/ST-E3-RT
  • Kabel pro připojení blesku mimo patici fotoaparátu OC-E3
  • Přijímač GPS GP-E2
 • Chcete-li s fotoaparátem používat výše uvedené příslušenství, budete potřebovat adaptér multifunkční patice AD-E1, který se prodává samostatně. Podrobné informace naleznete v návodu k použití zařízení AD-E1.
 • Když chcete připojit příslušenství jiné než toto, navržené pro běžné sáňky pro příslušenství, zasuňte upevňovací patici pro příslušenství až na doraz a potom ji upevněte na místě posunutím zajišťovací páčky upevňovací patice. Podrobné informace naleznete v Návodu k použití.
 • Elektronický hledáček EVF-DC2/EVF-DC1 nelze připojit k multifunkční patici. Když se příslušenství pokusíte připojit silou, můžete jej poškodit, případně můžete poškodit multifunkční patici.

Nasazení krytu patice

 • Když příslušenství odpojíte od multifunkční patice, znovu nasaďte kryt patice, aby byly kontakty chráněné před prachem a vodou.
 • Zatlačte na část označenou (B) na obrázku a zasuňte kryt patice co nejvíc podle vyobrazení.

Upozornění

 • Příslušenství nasazujte správně podle popisu v části Připojení příslušenství. Nesprávné příslušenství nemusí správně fungovat a může také spadnout.
 • Z multifunkční patice odfoukněte jakékoli cizí částečky pomocí běžně dostupného ofukovacího balónku nebo podobného nástroje.
 • Pokud multifunkční patice navlhne, vypněte fotoaparát a před dalším použitím jej nechte uschnout.
 • Použijte kryt patice dodaný s fotoaparátem.