Zapnutí napájení

 • Zapnutí

  Fotoaparát se zapne. Nyní můžete fotografovat a nahrávat filmy.

 • Vypnutí

  Fotoaparát je vypnutý a nepracuje. Nastavte vypínač napájení do této polohy, jestliže fotoaparát nepoužíváte.

Poznámka

 • Pokud přesunete vypínač napájení do polohy Vypnutí v době, kdy se zaznamenává snímek na kartu, zobrazí se zpráva [Ukládání...] a napájení se vypne až po dokončení záznamu.

Nastavení data, času a časového pásma

Pokud se po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka nastavení data/času/pásma, nastavte datum/čas/pásmo podle pokynů uvedených v části Datum/čas/pásmo.

Změna jazyka uživatelského rozhraní

Postup změny jazyka uživatelského rozhraní naleznete v části Jazyk.

Automatické čištění snímače

 • Kdykoliv je vypínač napájení nastaven do polohy Vypnutí, snímač se automaticky vyčistí (což může vydávat slabý zvuk). Během čištění snímače se na obrazovce zobrazí ikona [Vyčistit nyní]. Chcete-li umožnit automatické čištění snímače, když je vypínač napájení přesunut do polohy Zapnutí, můžete provést příslušné nastavení v položce [Nastavení: Čištění snímače] ().
 • Pokud opakovaně přepnete vypínač napájení do polohy Zapnutí nebo Vypnutí během krátké doby, nemusí se ikona [Vyčistit nyní] zobrazit, ale to neznamená, že fotoaparát selhává.

Indikátor stavu baterie

Po přesunutí vypínače napájení do polohy Zapnutí se zobrazí stav baterie.

Stav baterie 3 Stav nabití baterie je dostatečný.
Stav baterie 2 Stav nabití baterie není dostatečný, ale fotoaparát lze stále používat.
Stav baterie 1 Baterie se brzy vybije (bliká).
Stav baterie 0 Nabijte baterii.

Poznámka

 • Provedením libovolného z následujících kroků způsobíte, že se baterie vybije rychleji:
  • Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
  • Častou aktivací automatického zaostřování (AF) bez pořízení snímku.
  • Používání Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu).
  • Používání funkce Wi-Fi nebo Bluetooth.
  • Častým používáním obrazovky.
  • Používáním příslušenství kompatibilního s multifunkční paticí.
 • Počet dostupných snímků se může snížit v závislosti na aktuálních podmínkách snímání.
 • Činnost objektivu je napájena z baterie fotoaparátu. Určité objektivy mohou způsobovat rychlejší vybíjení baterie než jiné objektivy.
 • Ke kontrole stavu baterie si zobrazte položku [Nastavení: Info baterie] ().
 • Za nízkých teplot okolního prostředí nemusí být fotografování možné i při dostatečně nabité baterii.