Základní operace

Držení fotoaparátu

 • Pohled na obrazovku při fotografování

  Při fotografování můžete obrazovku nastavit naklápěním. Podrobné informace naleznete v části Používání obrazovky.

  • (1) Normální úhel
  • (2) Malý úhel
  • (3) Velký úhel
 • Fotografování přes hledáček

  Chcete-li získat ostré snímky, držte fotoaparát pevně, abyste minimalizovali jeho rozhýbání.

  • (1) Horizontální snímání
  • (2) Vertikální snímání
  1. Pevně uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
  2. Levou rukou držte zespodu objektiv.
  3. Dotýkejte se lehce pravým ukazováčkem tlačítka spouště.
  4. Paže a lokty mírně přitiskněte k přední části těla.
  5. K dosažení stabilního postoje je potřebné nakročit jednou nohou nepatrně před druhou nohu.
  6. Fotoaparát přitiskněte k obličeji a dívejte se přes hledáček.

Tlačítko spouště

Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze jej namáčknout napůl. Poté je možné tlačítko spouště stisknout úplně.

Stisknutí do poloviny

Dojde k aktivaci automatického zaostřování a systému automatické expozice, který nastaví rychlost závěrky a hodnotu clony.

Nastavení expozice (rychlost závěrky a hodnota clony) se zobrazí na obrazovce nebo v hledáčku po dobu 8 s (časovač měření / Časovač 8 s).

Úplné stisknutí

Dojde k uvolnění závěrky a vyfotografování snímku.

 • Zamezení rozhýbání fotoaparátu

  Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je označován jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazání snímků. Chcete-li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si následující pokyny:

  • Uchopte fotoaparát a stabilizujte jej způsobem uvedeným na Držení fotoaparátu.
  • Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny, poté tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.

Poznámka

 • Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího stisknutí do poloviny nebo stisknete tlačítko spouště do poloviny a bezprostředně poté je stisknete úplně, vyfotografuje fotoaparát snímek až po určitém okamžiku.
 • Stisknutím tlačítka spouště do poloviny lze přejít zpět do stavu připravenosti k fotografování i během zobrazení nabídky nebo přehrávání snímků.

Hlavní ovladač Hlavní ovladač

 • (1) Po stisknutí tlačítka otáčejte voličem Hlavní ovladač.

  Stiskněte například tlačítko Multifunkce nebo ISO a pak otáčejte voličem Hlavní ovladač.

  Pokud namáčknete tlačítko spouště, přejde fotoaparát zpět do stavu připravenosti ke snímání.

  • Tato funkce se používá pro operace jako nastavení citlivosti ISO, režim řízení, činnost AF, vyvážení bílé a kompenzaci expozice s bleskem.
 • (2) Otáčejte pouze voličem Hlavní ovladač.

  Dívejte se na obrazovku nebo do hledáčku a otáčejte voličem Hlavní ovladač.

  • Pomocí tohoto voliče lze nastavit rychlost závěrky, hodnotu clony a další možnosti.

Poznámka

 • Operace (1) lze provést, i když jsou ovládací prvky uzamčeny blokováním více funkcí ().

Rychloovladač Rychloovladač

 • (1) Po stisknutí tlačítka otáčejte voličem Rychloovladač.

  Stiskněte například tlačítko Multifunkce nebo ISO a pak otáčejte voličem Rychloovladač.

  Pokud namáčknete tlačítko spouště, přejde fotoaparát zpět do stavu připravenosti ke snímání.

  • Tato funkce se používá pro operace jako výběru citlivosti ISO, režim řízení, činnost AF, vyvážení bílé a kompenzaci expozice s bleskem.
 • (2) Otáčejte pouze voličem Rychloovladač.

  Dívejte se na obrazovku nebo do hledáčku a otáčejte voličem Rychloovladač.

  • Používá se k operacím jako nastavení hodnoty kompenzace expozice a hodnoty clony pro ruční expozice.

Poznámka

 • Operace (1) lze provést, i když jsou ovládací prvky uzamčeny blokováním více funkcí ().

Multiovladač Multiovladač

Multiovladač Multiovladač se skládá z osmi směrových tlačítek a středového tlačítka. Chcete-li jej použít, lehce jej stiskněte špičkou prstu.

 • Příklady použití multiovladače

  • AF bod / pohyb rámečku zvětšení při fotografování nebo záznamu filmu
  • Korekce vyvážení bílé
  • Pohyb polohy zvětšené oblasti během přehrávání
  • Rychlé ovládání
  • Výběr nebo nastavení položek nabídky

Multifunkce Multifunkční tlačítko

Pokud stisknete tlačítko Multifunkce a budete otáčet voličem Rychloovladač, můžete nastavit citlivost ISO (), režim řízení (), činnost AF (), vyvážení bílé () a kompenzaci expozice s bleskem ().

Chcete-li vybrat oblast AF, stiskněte tlačítko Volba AF bodu a poté tlačítko Multifunkce (Časovač 6 s).

Aktivace AF Tlačítko aktivace AF

Ekvivalent namáčknutí tlačítka spouště do poloviny (v režimech kreativní zóny).

Blokování více funkcí Tlačítko blokování více funkcí

S nakonfigurovanou položkou [Uživatelské funkce: Blokování více funkcí] () a stisknutím tlačítka Blokování více funkcí můžete zabránit změnám nastavení v důsledku náhodného doteku nebo stisknutí hlavního ovladače, rychloovladačů, multiovladače, ovládacího kroužku nebo panelu dotykové obrazovky. Pro odblokování ovládacích prvků stiskněte znovu tlačítko Blokování více funkcí.

Ovládací kroužek Ovládací kroužek

Kompenzaci expozice lze ve výchozím režimu standardně nastavit otočením ovládacího kroužku objektivů typu RF nebo redukce pro bajonety, když je tlačítko spouště namáčknuté v režimu Flexibilní priorita AE, Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE nebo Ruční expozice. Ovládacímu kroužku můžete přiřadit jinou funkci přizpůsobením operací v položce [Uživatelské funkce: Vlastní nastavení ovladačů] ().

INFO Tlačítko informací

Každým stisknutím tlačítka INFO se změní zobrazované informace.

Následující ukázkové obrazovky jsou pro statické fotografie.

V režimech základní zóny se obrazovka u (1) nezobrazuje.