Nasazení a sejmutí objektivů RF/RF-S

Upozornění

 • Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak.
 • Při nasazování nebo snímání objektivu přesuňte vypínač napájení fotoaparátu do polohy Vypnutí.
 • Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během automatického zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.

Rady pro zamezení vzniku šmouh a prachu

 • Výměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální prašností.
 • Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit na fotoaparát krytku těla.
 • Před nasazením odstraňte z krytky těla šmouhy a prach.

Nasazení objektivu

 1. Sejměte krytky.

  • Sejměte zadní krytku objektivu (1) a krytku těla (2) otočením ve směru znázorněném šipkami na obrázku.
 2. Nasaďte objektiv.

  • Vyrovnejte červenou značku pro nasazení na objektivu s červenou značkou pro nasazení na fotoaparátu a otáčejte objektivem ve směru znázorněném šipkou, dokud nezaskočí na místo.
 3. Nastavte režim zaostřování na (Automatické zaostřování (AF)).

  • Automatické zaostřování (AF) označuje automatické zaostřování (Autofocus).
  • MF označuje ruční zaostřování (Manual focus). Automatické zaostřování je vypnuté.
  • Pro objektivy RF bez přepínače režimů zaostřování

   • S možností [Nastavení:  přepínač (AF/MF)] nastavenou na [Povolit] () nastavte přepínač režimů zaostřování na přední části fotoaparátu na Automatické zaostřování (AF).

   • S volbou [Nastavení:  přepínač (AF/MF)] nastavenou na [Zakázat] () nastavte [Automatické zaostřování: Režim ostření] na [AF].

  • Pro objektivy RF s přepínačem režimů zaostřování

   Nastavte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy Automatické zaostřování (AF). Nastavení na objektivu má přednost a nastavení přepínače režimů zaostřování na fotoaparátu a nastavení [Nastavení:  přepínač (AF/MF)] nemá žádný efekt.

 4. Sejměte přední krytku objektivu.

Sejmutí objektivu

 • Stiskněte uvolňovací tlačítko objektivu a otočte objektivem ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.

  • Otočte objektivem až na doraz a sejměte jej.
  • Připevněte zadní krytku objektivu k sejmutému objektivu.