Nabídky na kartě: Nastavení

Upozornění

  • [Uživat. režim snímání (C1-C3)] se nezobrazuje během záznamu filmu.

V režimu Automatický inteligentní scénický režim jsou zobrazeny následující obrazovky.