Údaje o bateriích

Můžete zkontrolovat stav používané baterie. Když do fotoaparátu zaregistrujete několik baterií, můžete kontrolovat přibližnou zbývající kapacitu a historii používání.

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Info baterie].

  • (1) Poloha baterie
  • (2) Model použité baterie nebo domácího zdroje napájení.
  • (3) Indikátor stavu baterie () společně se zbývající kapacitou baterie s přesností 1 %.
  • (4) Počet snímků pořízených se současnou baterií. Hodnota se vynuluje po nabití baterie.
  • (5) Stav schopnosti dobití baterie, ve třech úrovních.

   • Údaje o bateriích 3 (monitor) (Zelená): Dobrá schopnost dobití baterie.
   • Údaje o bateriích 2 (monitor) (Zelená): Mírně zhoršená schopnost dobití baterie.
   • Údaje o bateriích 1 (monitor) (Červená): Doporučujeme zakoupit novou baterii.

Upozornění

 • Doporučujeme používat originální bateriový zdroj LP-E6NH/LP-E6N od společnosti Canon. Pokud použijete baterie, které nejsou originálními výrobky společnosti Canon, nemusí být dosaženo plného výkonu fotoaparátu nebo může dojít k závadě.

Poznámka

 • Počet expozic je počet pořízených fotografií (nezahrnuje záznamy filmu).
 • Údaje o bateriích se rovněž zobrazují při používání volitelného bateriového gripu BG-R10.
 • Pokud se zobrazí chybová zpráva komunikace s baterií, postupujte podle pokynů ve zprávě.

Registrace baterií ve fotoaparátu

Ve fotoaparátu je možné zaregistrovat až šest bateriových zdrojů LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6. Chcete-li ve fotoaparátu zaregistrovat více baterií, proveďte následující postup pro každou baterii.

 1. Stiskněte tlačítko INFO.

  • Na obrazovce info baterie stiskněte tlačítko INFO.
  • Pokud baterie není zaregistrována, zobrazí se šedou barvou.
 2. Vyberte možnost [Registrovat].

 3. Vyberte možnost [OK].

  • Baterie se nyní zobrazí bílou barvou.

Poznámka

 • Baterii nelze registrovat, pokud se používá příslušenství domácího zdroje napájení (prodává se samostatně, str. ).

Označení baterií sériovými čísly

Je vhodné označit zaregistrované bateriové zdroje LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 jejich sériovými čísly pomocí volně prodejných štítků.

 1. Sériové číslo (1) napište na štítek o rozměrech přibližně 25 × 15 mm.

 2. Štítek nalepte na místo.

  • Přesuňte vypínač napájení do polohy Vypnutí.
  • Vyjměte baterii z fotoaparátu.
  • Přilepte štítek způsobem znázorněným na obrázku (na stranu bez elektrických kontaktů).

Upozornění

 • Nelepte štítek na jinou část baterie, než jaká je zobrazena na obrázku v kroku 2. V opačném případě může nevhodně umístěný štítek ztížit vložení baterie nebo znemožnit zapnutí napájení.
 • Pokud používáte bateriový grip BG-R10 (prodává se samostatně), štítek se může při opakovaném vkládání a vyjímání baterie ze zásobníku na baterie odloupnout. Pokud se odloupne, přilepte nový štítek.

Kontrola zbývající kapacity nepoužívané registrované baterie

Lze zkontrolovat zbývající kapacitu aktuálně nepoužívaných baterií a také datum jejich posledního použití.

 1. Vyhledejte odpovídající sériové číslo.

  • Na obrazovce historie baterie vyhledejte sériové číslo baterie (1), které odpovídá sériovému číslu, jímž je označena baterie.
  • Můžete zkontrolovat přibližnou zbývající kapacitu požadované baterie (2) a datum jejího posledního použití (3).

Odstranění údajů o zaregistrované baterii

 1. Vyberte možnost [Odstranit info].

 2. Vyberte údaje o baterii, které chcete odstranit.

  • Zobrazí se [Zaškrtnutí].
 3. Stiskněte tlačítko Vymazat.

  • Na potvrzovací obrazovce vyberte tlačítko [OK].