Jas obrazovky

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Jas displeje].

  2. Upravte nastavení.

    • S odkazem na šedý snímek otáčejte ovladačem Rychloovladač 1 k nastavení jasu a pak stiskněte tlačítko SET. Výsledek zkontrolujte na displeji.

Poznámka

  • Chcete-li zkontrolovat expozici snímku, doporučujeme podívat se na histogram ().