Jazyk

  1. Vyberte [Nastavení: JazykJazyk].

  2. Nastavte požadovaný jazyk.