Výběr karet pro záznam/přehrávání

Záznam je možný, pokud karta [Karta 1] nebo [Karta 2] je vložena do fotoaparátu (s výjimkou některých podmínek). Je-li vložena pouze jedna karta, není třeba provádět následující kroky.

Po vložení dvou karet můžete vybrat metodu záznamu a kartu, kterou chcete použít pro záznam a přehrávání, následujícím způsobem.

Metoda záznamu se dvěma vloženými kartami

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Funk.zázn.+volba karty/složky].

 2. Nastavte metodu záznamu.

  • Snímání/Film jednotl.

   • Vyberte [Povolit] pro automatickou konfiguraci metody záznamu fotografií a filmů. Fotografie se zaznamenávají na kartu [Karta 1] a filmy na kartu [Karta 2].
   • Bez vložené karty [Karta 1] lze vyfotografovat fotografie, ale nelze je uložit. Fotografování není možné, pokud je karta plná.
   • Nahrávání filmu není možné, pokud je karta [Karta 2] plná nebo není vložena.

   Upozornění

   • Nastavení [Povolit] znemožní [Snímání možn.zázn.], [Film možn.zázn.], [Snímání Zázn./přehr.] a [Film Zázn./přehr.].

   Poznámka

   • Při nastavení na hodnotu [Povolit] se karta [Karta 2] použije pro přehrávání, pokud v režimu záznamu filmu dojde ke stisknutí tlačítka Přehrávání. Karta [Karta 1] se použije pro přehrávání, pokud v režimu fotografování dojde ke stisknutí tlačítka Přehrávání.
  • Snímání možn.zázn.

   Nastavte metodu záznamu fotografií.

   • Standardní

    Záznam fotografií na kartu vybranou v [Snímání Zázn./přehr.].

   • Autom.přep. karty

    Stejné jako [Standardní], ale fotografování není dále možné, pokud se karta zaplní. Při obnovení fotografování se fotoaparát automaticky přepne na druhou kartu. Nyní je vytvořena nová složka.

   • Jednotl. záznamy

    Umožňuje nastavit konkrétní kvalitu snímku pro každou kartu (). Při každém pořízení snímku se na kartu zaznamená fotografie Karta 1 Karta 2 v zadané kvalitě snímku.

    Všimněte si, že nahrávání samostatně do RAW a Kompaktní RAW není k dispozici pro snímky RAW.

   • Záznam na více

    Při každém pořízení snímku se na kartu zaznamená fotografie Karta 1 Karta 2 ve stejné kvalitě snímku.

   Upozornění

   • Maximální počet snímků sekvence pro [Jednotl. záznamy] je nižší, pokud určíte různé velikosti snímku pro jednotlivé karty Karta 1 a Karta 2 ().

   Poznámka

   • Jednotl. záznamy/Záznam na více

   • Snímky se zaznamenávají pod stejným číslem souboru na kartu Karta 1 a Karta 2.
   • V hledáčku a na obrazovce rychlého ovládání se zobrazí dostupný počet snímků na kartě s menší volným místem.
   • [Plná karta*] se zobrazí, pokud se jedna z karet zaplní, a není možné na ni fotografovat. Chcete-li pokračovat ve fotografování, buď vyměňte kartu nebo nastavte [Snímání možn.zázn.] na [Standardní] a vyberte kartu s volným místem.
   • Viz Nastavení složek podrobnosti o [Složka] v [Nastavení: Funk.zázn.+volba karty/složky].
  • Film možn.zázn.

   Nastavte metodu záznamu filmů.

   • Standardní

    Záznam filmu na kartu vybranou v [Film Zázn./přehr.].

   • Autom.přep. karty

    Stejné jako [Standardní], ale záznam se ukončí, pokud se karta zaplní. Při obnovení záznamu se fotoaparát přepne na druhou kartu pro záznam. Po přehození karet se vytvoří nová složka.

Výběr záznamu/přehrávání se dvěma vloženými kartami

Je-li položka [Snímání možn.zázn.]/[Film možn.zázn.] nastavená na [Standardní] nebo [Autom.přep. karty], vyberte kartu pro nahrávání a přehrávání.

Je-li položka [Snímání možn.zázn.] nastavená na [Jednotl. záznamy] nebo [Záznam na více], vyberte kartu pro přehrávání.

Nastavení velikosti pomocí nabídky

 • Standardní/automatické přepnutí karet

  Vyberte možnost [Zázn./přehr.].

  • Vyberte [Snímání Zázn./přehr.] pro fotografie nebo [Film Zázn./přehr.] pro filmy.

   • Karta 1: K záznamu a přehrávání použijte kartu 1
   • Karta 2: K záznamu a přehrávání použijte kartu 2
 • Jednotl. záznamy/Záznam na více

  Vyberte možnost [Přehrát].

  • U fotografií vyberte možnost [Snímání Přehrávání].
  • Stisknutím tlačítka Přehrávání v režimu fotografování přehrajete snímky z karty vybrané ve volbě [Snímání Přehrávání].

Poznámka

 • Je-li nastavená položka [Priorita: *], fotoaparát se po vložení nebo vyjmutí karty přepne na prioritní kartu.