Wi-Fi/Bluetooth připojení

  1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

  2. Vyberte možnost, ke které se má fotoaparát připojit.

Smartphone Připojení ke smartphonu ()

S využitím speciální aplikace Camera Connect na smartphonech nebo tabletech (souhrnně se v tomto návodu uvádí jako „smartphony“) můžete dálkově ovládat fotoaparát a procházet snímky ve fotoaparátu pomocí připojení Wi-Fi. Po spárování fotoaparátu se smartphonem podporujícím funkci Bluetooth s technologií nízké energie (dále jen „Bluetooth“) potřebujete použít smartphone pouze k připojení pomocí Wi-Fi.

Počítač Dálk. ovládání (EOS Utility) ()

Připojte fotoaparát k počítači přes Wi-Fi a ovládejte fotoaparát na dálku pomocí aplikace EOS Utility (software EOS). Snímky na fotoaparátu lze rovněž poslat do počítače.

Nastavení FTP Přenos snímků na FTP server ()

Vaše snímky lze přenést na server FTP na síti, ke které je fotoaparát připojen.

Zataženo Načtení na webové stránky ()

Snímky lze poslat automaticky do cloudové služby image.canon pro zákazníky společnosti Canon, kteří vyplní členskou registraci (bezplatná). Originální soubory nebo snímky poslané do služby image.canon jsou zachovávány po dobu 30 dní bez omezení velikosti úložiště a mohou být staženy do počítačů nebo přeneseny na jiné webové služby.

Připojení k bezdrátovému dálkovému ovládání Připojení k dálk. ovládání ()

Tento fotoaparát lze také připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání BR-E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth pro fotografování s dálkovým ovládáním.