Přizpůsobení pomocí osobních funkcí

P.Fn-01: Rychlý blesk (Rychlý blesk)

Můžete nastavit, zda se má emitovat blesk (Rychlý blesk), když kontrolka připravenosti blesku stále bliká červeně (před úplným nabitím), takže čekání na nabití bude kratší.

 • 0: ON (Povoleno)
 • 1: OFF (Zakázáno)

Upozornění

 • Používání funkce Rychlý blesk při kontinuálním snímání () může způsobit podexpozici kvůli sníženému výkonu blesku.

P.Fn-02: Záblesk blesku při propojeném fotografování (Záblesk blesku při propojeném fotografování)

Můžete nastavit, zda emitovat záblesk blesku Speedlite připojeného k fotoaparátu v propojeném fotografování (). Tuto funkci nastavte pro každý blesk Speedlite, který bude použit při propojeném fotografování.

 • 0: OFF (Zakázáno)

  Blesk Speedlite nebude emitovat záblesky při propojeném fotografování.

 • 1: ON (Povoleno)

  Blesk Speedlite emituje záblesky při propojeném fotografování.

Upozornění

 • Emitování záblesků z více blesků Speedlite společně v propojeném fotografování může zabránit vhodné expozici nebo způsobit nerovnoměrnou expozici.

P.Fn-03: Změna nastavení pomocí voliče (Změna nastavení pomocí voliče)

Můžete nastavit, zda povolit přímou konfiguraci druhů funkcí zobrazených na dolním obrázku, jednoduše otáčením voliče Výběrový volič na obrazovkách, jako je tato, které jsou přístupné zatlačením joysticku dovnitř.

 • 0: OFF (Zakázáno)

  Normální metoda provozu.

 • 1: ON (Povoleno)

  Umožňuje výběr položek nastavení (pro hodnotu kompenzace expozice s bleskem, ručně nastavený výkon blesku, řízení skupinového záblesku, poměr intenzity záblesků, režimy blesku při skupinovém záblesku, skupinové záblesky přijímače a bracketing expozice s bleskem) pomocí joysticku a přímou konfiguraci pouhým otočením voliče Výběrový volič.

  V režimu blesku MULTI lze přímo nastavit frekvenci a počet záblesků.

Upozornění

 • Chcete-li vybrat položku nastavení na obrazovce nastavení, když je funkce P.Fn-03 nastavena na možnost [1], stiskněte joystick svisle nebo vodorovně.

P.Fn-04: FEM (Paměť expozice s bleskem)

Můžete vybrat, zda se má na základě výkonu blesku ETTL aktualizovat výkon blesku udržovaný v manuálním režimu.

 • 0: VYP
 • 1: ZAP
 • 2: ZAP / REŽIM ETTL/M

Poznámka

 • Nastavení funkce P.Fn-04 na možnost [2] omezuje dostupné režimy na ETTL a M při stisknutí joysticku dolů a výběru možnosti REŽIM. Chcete-li vybrat jiný režim, zatlačte joystick dovnitř, aby se zobrazila obrazovky nastavení, stiskněte jej svisle nebo vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič, abyste vybrali položku, poté vyberte příslušný režim.

P.Fn-05: Tóny (Tóny)

Můžete povolit, aby blesk Speedlite vydával tóny po úplném nabití.

 • 0: ZAP

  Při normálním fotografování (fotografování s externím bleskem) vydává blesk Speedlite tóny po úplném nabití.

  S bleskem Speedlite nastaveným jako vysílač při fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem vydává vysílač tóny poté, co jsou všechny blesky Speedlite (vysílače a přijímače) plně nabité. Vydávání tónů vysílače umožňuje potvrdit dobití celého bezdrátového systému. Na přijímačích lze nastavit funkci P.Fn-05 na možnost [0] nebo [1]. S blesky Speedlite nastavenými jako bezdrátové přijímače v propojeném fotografování () vydá každý blesk Speedlite nastavený na možnost [0] po plném nabití tón.

 • 1: VYP

  Blesk Speedlite nevydává tóny.

Upozornění

 • Při nastavení na možnost [0] vydává blesk Speedlite tón také v případě, že vysoká teplota hlavy blesku nebo baterie zamezila emitování záblesku ().

P.Fn-06: MODELOVACÍ SVĚTLO (jas) (Modelovací světlo (jas))

Můžete nastavit jas modelovacího světla.

Otáčejte voličem Výběrový volič a vyberte možnost, poté zatlačte joystick dovnitř.

(1) Vybraná pozice kurzoru

(2) Výchozí indikátor

 • Jas SVĚTLA: Chcete-li nastavit jas světla, stiskněte joystick vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič.

Poznámka

 • Když je modelovací světlo rozsvícené, můžete také upravit jas stisknutím joysticku vodorovně nebo otočením voličem Výběrový volič a následným stisknutím joysticku dovnitř.

P.Fn-07: MODELOVACÍ SVĚTLO (doba podsvětlení) (Modelovací světlo (doba podsvětlení))

Můžete nastavit dobu podsvětlení modelovacího světla.

 • 0: 5 min.
 • 1: 30 min.
 • 2: Neomezené

P.Fn-08: PŘÍMO PŘIZPŮSOBIT (přizpůsobení joysticku) (Přizpůsobení joysticku)

Svislé a vodorovné poloze joysticku můžete přiřadit často používané funkce. Tím se zjednoduší přístup na obrazovku nastavení – prostě stiskněte joystick ve směru, do kterého je funkce přiřazena.

Chcete-li vybrat směr pro nastavení, stiskněte joystick vodorovně a pro výběr funkce, kterou chcete přiřadit, jej stiskněte svisle.

 • Nakonfigurovány mohou být následující funkce.
  • Rychlý přístup k nabídce: Rychlý přístup k nabídce
  • REŽIM: Režim blesku
  • Nastavení bezdrátového/propojeného fotografování: Nastavení bezdrátového/propojeného fotografování
  • Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výkonu blesku: Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výkonu blesku
  • ZOOM: Zoom blesku
  • SYNC: Synchronizace závěrky
  • Intenzita modelovacího světla: Intenzita modelovacího světla

Poznámka

 • Chcete-li obnovit výchozí nastavení pro všechna přizpůsobená nastavení, stiskněte joystick vodorovně, vyberte možnost [RESET] a pak zatlačte joystick dovnitř.